Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside

Kontaktpersoner

Fotoserier

Artikelarkiv

Tilbud

Historie

Link

Indmeldelse

Vedtægter m.m.

Lokaler

Mindesten

 
 

 


 

Sidste opdatering

5. februar 2019:
Opdatering af arkiv
 

 

 

 

Nyheder fra Viborg og Omegn - side 2

Invitation til Valdemarsdag
Valdemarsdag, fredag den 15. juni 2018 afholder Danmarks-Samfundet i Viborg, traditionen tro faneoptog og Valdemarsgudstjeneste i Viborg Domkirke. I den anledning indbydes alle, der ved tidligere lejlighed har fået tildelt en fane eller et flag, til at møde op og deltage i højtideligheden.
04-05-2018: Læs mere
Besøg på Tirpitz museet
Sommerudflugten lørdag den 2. juni foregik i særdeles fint sommervejr. Målet for udflugten var Tirpitz Museet ved Blåvand. Efter besøget på museet gik turen til Oksbøllejren, hvor der var rundvisning. Efter en tur til Vejers Stand blev dagen afsluttet med middag på Dan Hostel i Oksbøl.
03-06-2016: Læs mere
Forvaltning af persondata
Danmarks Veteraner er som andre foreninger og virksomheder underlagt den nye persondatalov (GPDR), der trådte i kraft 25. maj 2018. For at leve op til loven, har Danmarks Veteraner udarbejdet to direktiver.

31-05-2018: Læs mere
Besøg ved Eskadrille 723
Tirsdag 8. maj var 27 personer fra lokalafdeling Viborg & Omegn på besøg hos Eskadrille 723 på Flyvestation Karup for at se den nye Seahawk Helikopter.


31-05-2018: Læs mere
Så kører veteranbussen igen
Viborg & Omegns sommertur går i år til Tirpitz-bunkeren ved Blåvand.
Turen løber af stablen den 2. juni, med afgang fra Viborg Turisttrafik kl. 07.30.
Forventet hjemkomst ca. 21.00.

09-08-2018: Læs mere
Peace Keepers Day
Lokalafdeling Nordvest markerer dagen med nedlæggelse af krans ved mindestenen, hvorefter der er kaffe og et beskedent traktement i Laden.
Der afsluttes med foredrag af chefsergent Jørgen Hygum Valsted.
Viborg & Omegn deltager som sædvanligt med faner.
09-08-2018: Læs mere
Danmarks befrielse markeret i Viborg
De Danske Forsvarsbrødre afholdt mindehøjtidelighed ved Mindestenen - FREDEN - GLÆDEN - SORGEN på Domkirkepladsen i Viborg i anledning af årsdagen for Danmarks befrielse fra den tyske besættelse.
Erik og Anders deltog med Dannebrog fanen.
08-05-2018: Læs mere
Besøg på Flyvestation Karup
Besøg hos Eskadrille 723 i Karup, den 8/5 kl. 19.00, som har fået de nye Seahawk helikoptere.
Tilmelding til Erik Klausen senest den 1. maj på erk@webspeed.dk eller 2324 9295. Der skal opgives navn og de første 6 cifre af personnummer.
21-04-2018: Læs mere
Slaget ved Dybbøl Banke mindet
Veteraner fra bl.a. Viborg var også i år inviteret til Dybbøl Banke, hvor Hjemmeværnet og soldaterforeninger fra hele landet, var med til at mindes de faldne fra slaget ved Dybbøl Banke den 18. april 1864.

20-04-2018: Læs mere
Mindehøjtidelighed ved mindestenen på Domkirkepladsen
Fredag den 4. maj afholder De Danske Forsvarsbrødre en mindehøjtidelighed ved mindestenen - FREDEN-GLÆDEN-SORGEN på Domkirkepladsen.
Arrangementet starter kl. 19.15, hvor de deltagende faner stiller op.

19-04-2018: Læs mere
Afslutning på vinterbowling
Tinghallen er ved at bygge om og bowlingbanerne er lukket, så afslutningen på vinterbowling den 17. april, måtte flyttes til Bowl'n'fun. Efter en times bowling gik turen til Den Kinesiske Mur, hvor deres store buffet blev nydt i fulde drag.
Bowling starter igen den 18. september.
19-04-2018: Læs mere
Markering af NATO-dag
NATO-dagen den 4. april blev afholdt i Danske Soldaters Mindelund ved Rindsholm kro. Der var mødt 21 Veteraner og enkelte pårørende op for at markere dagen. Der var faner fra Viborg og Omegn, Kronjylland og Thy, Mors & Salling.
04-04-2018: Læs mere
100 års jubilæum
Den 12. marts 2018 fejrede Prinsens Livregiments Soldaterforening deres 100 års jubilæum. Danmarks Veteraner, Viborg & Omegn deltog i marchen gennem Viborg og den efterfølgende parade på Viborg Kaserne, hvor Hans Kongelige Højhed Prins Joachim deltog.
23-03-2018: Læs mere
4 kant skydning 15 meter
Så blev 4 kant skydningen afviklet på 15 meter bane mellem Danmarks Veteraner, Prinsens Livregiments Soldaterforening, De Danske Forsvarsbrødre og Garderforeningen. Skydningen foregik på Viborg skytteforeningens baner Kirkebækvej Viborg.
23-03-2018: Læs mere
Bowlingaften 17. april
Tirsdag den 17. april kl. 19.00: OBS ÆNDRING Bowling med spisning i Bowl`n`fun Viborg. Da Tinghallen skal bygges om er der lukket i Viborg Bowling center. Mød op i god tid da vi jo skal have udleveret sko og valgt den helt rigtige kugle.
12-03-2018: Læs mere
Bowlingaften 17. april
Tirsdag den 17. april kl. 19.00: Bowling med spisning i Viborg Bowling Center, Tingvej 2, 8800 Viborg. Mød op i god tid da vi jo skal have udleveret sko og valgt den helt rigtige kugle. Holdene skal ligeledes sættes inden, så vi er klar til at indtage banerne.
02-03-2018: Læs mere
Generalforsamling 2018
Den 19. februar blev den årlige generalforsamling afholdt med deltagelse af 25 personer.
Vanen tro startede vi med at fanen blev ført ind. Samt 1 minuts stilhed for at mindes de afdøde i foreningen samt Hans Kongelige Højhed Prins Henrik.
02-03-2018: Læs mere
Mindehøjtidelighed i Viborg Domkirke
Danmarks Veteraner lokalforening Viborg & Omegn deltog i mindehøjtideligheden i Viborg Domkirke i forbindelse med Hans Kongelige Højhed Prins Henriks bisættelse.

22-02-2018: Læs mere
Kammeratskabsaften med foredrag
Tirsdag den 13. marts kl. 19.00 til Kammeratskabsaften i Hjemmeværnscenter Livøvej 6, 8800 Viborg.
Foredrag ved Ambassadør for 4 CBRN-& GEOKMP OS Lindy Hauge Andersen, Ingeniørregimentet.
15-02-2018: Læs mere
Generalforsamling 2018
Mandag den 19. februar kl.18.00 afholdes den årlige generalforsamling på Historiske Rindsholm Kro ved Viborg. Dagsorden i henhold til lokalforeningens love og vedtægter.

17-01-2018: Læs mere
Indbydelse til nytårsgudstjeneste i Viborg Domkirke
Traditionen tro indbyder Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland til nytårsgudstjeneste og parole for alle, der har lyst til at byde det nye hjemmeværnsår velkommen.

29-12-2017: Læs mere
Veteran mindedag markeret i Soldaternes Mindelund
Den 22. december var 28 personer mødt op i Mindelunden på Rindsholm Kro til Veteran mindedag. Der blev lagt blomster ved Mindestenen, hvorefter 2 musikere fra Prinsens Livregiments Musikkorps spillede Kongernes Konge...

22-12-2017: Læs mere
Juleafslutning 2017
Traditionen tro afholdt Viborg & Omegn den årlige juleafslutning med bankospil og amerikansk lotteri den 5. december med næsten 50 deltagere.

06-12-2017: Læs mere
Bowling
Bowlingfolkene var samlet til årets sidste bowlingaften i Bowlinghallen i Tinghallen den 14. november.
Næste bowlingaften er den 16. januar 2018.

17-11-2017: Læs mere
Information fra Veterancenteret
På konferencen Viden om Veteraner 2017 i Horsens, var der flere der efterspurgte mere fakta om veteraner. Veterancenteret har derfor udarbejdet et fakta ark, der kan bruges som baggrund for at slå alle de negative myter om veteraner ihjel og gå ud og fortælle gode historier om veteraner.
17-11-2017: Læs mere
Generalforsamling
Mandag den 19. februar kl.18.00: Afholdes den årlige generalforsamling på Historiske Rindsholm Kro ved Viborg med dagsorden i henhold til lokalforeningens love og vedtægter.

09-11-2017: Læs mere
Juleafslutning med banko
Kl. 19.00: Juleafslutning med banko, Viborg Hjemmeværnscenter Livøvej.
Hvis der er nogle der skulle have lyst at sponsorere en gevinst vil vi meget gerne høre om dette ved tilmeldingen.....

09-11-2017: Læs mere
FN-dagen markeret
FN-dagen den 24. oktober blev som vanligt markeret i Danske Soldaters Mindelund ved Rindsholm Kro. Der var i år kommet 82 deltagere fra lokalforeningerne Nordvest, Kronjylland, Thy-Mors-Salling, Midtjylland og Viborg & Omegn.
25-10-2017: Læs mere
Veteranstævne i Holstebro 2017
Vi veteraner fra Viborg deltog i Danmarks Veteraners jubilarstævne på Dragon kasernen Holstebro lørdag den 23. september.
Vi havde vores tre faner med: Dannebrog, FN og NATO.

29-09-2017: Læs mere
Fejring af Flagdagen i Ikast - Brande Kommune
Ikast - Brande kommune besluttede i år, at de også ville fejre Flagdagen 5. september. Da man ikke havde erfaring med den type arrangementer, blev relevante organisationer kontaktet, også Danmarks Veteraner fik en henvendelse.
07-09-2017: Læs mere
Flagdagen markeret i Viborg
Viborg & Omegn deltog med faner, da den niende flagdag for Danmarks udsendte blev markeret i Viborg. Aftenen blev indledt med gudstjeneste i Domkirken, hvor ungdomspræst Trine Hostrup stod for årets prædiken.

07-09-2017: Læs mere
Sommertur til Ebeltoft
Viborg & Omegns sommertur gik i år til Ebeltoft, hvor nogle valgte at se Fregatten Jylland. Resten foretrak et besøg på Glasmuseet, der er Danmarks førende museum for moderne glaskunst. Efter museumsbesøgende var der bustur på Mols og Helgenæs. Dagen sluttede med frokost i Marineforeningen.
03-09-2017: Læs mere
Nyt fra bestyrelsen
Nu er sommeren ved et være ovre og vi skal i gang med efteråret og vinterens program i foreningen. Vi håber at i alle har haft en god sommer, selv om vejret jo ikke ligefrem har været det bedste.

24-08-2017: Læs mere
Valdemarsdag i Viborg
Vi var fem Veteraner fra Viborg som deltog i Valdemars aftenen i Viborg Domkirke. Alle deltagerne mødtes ved paradepladsen på Prinsens gamle kaserne, hvor der var ca. 40 faner repræsenteret ved Hjemmeværnet, soldaterforeninger, spejdere og en del andre foreninger.
16-06-2017: Læs mere
Bustur til Frøslevlejren
Tyve morgenfriske medlemmer mødte op ved Tinghallen, hvor der var afgang til Frøslevlejren kl. 08.00. Efter en kort kaffepause på en rasteplads fortsatte bussen mod Frøslev. Efter et par timer i Frøslevlejren fortsatte bussen til Tyskland, hvor der blev brugt et par timer på indkøb.
15-06-2017: Læs mere
Peacekeepers Day 2017
Viborg & Omegn markerede Peacekeepers Day i Rindsholm, hvor der blev lagt en buket ved mindestenen i Soldaternes Mindelund. Fire medlemmer deltog med faner ved højtideligheden på Kastellet I Holstebro deltog vi også med fane.
05-06-2017: Læs mere
Valdemarsdag markering i Viborg
Valdemarsdag, torsdag den 15. juni 2017 afholder Danmarks-Samfundet iViborg, traditionen tro faneoptog og Valdemarsgudstjeneste i Viborg Domkirke. I den anledning indbydes alle, der ved tidligere lejlighed har fået tildelt en fane eller et flag, til at møde op og deltage i højtideligheden.
23-05-2017: Læs mere
Peace Keepers Day i Holstebro
Viborg & Omegn har modtaget invitation fra lokalafdeling Nordvest, til markeringen af Peace Keeper dagen den 29. maj i Holstebro.
Efter ceremonien ved mindestenen, er der foredrag om operation Ocean Shield, RECSYR og Esben Snare af premierløjtnant Heino Kristensen.
17-05-2017: Læs mere
Besøg ved nedbrydningsfirmaet Kingo
Den 9. maj var vi på besøg hos Kingo Karlsen i Silkeborg. Her blev vi vist rundt på deres store område og fik fortalt en masse om hvordan man med biologiske midler kan nedbrude forurening i jord.

15-05-2017: Læs mere
Donation fra Prinsens Livregiments Soldaterforening
I forbindelse med markeringen af Danmarks befrielse den 5. maj overrakte Prinsens Livregiments soldaterforening en donation på 3000 kr. til Viborg & Omegns næstformand, Erik Klausen.

14-05-2017: Læs mere
Mindedag for slaget ved Dybbøl Banke
Viborg & Omegn deltog med seks veteraner i markeringen af 153 års dagen for slaget ved Dybbøl den 18. april 1864, hvor Prøjserne stormede Dybbøl Banke.

19-04-2017: Læs mere
NATO dagen markeret i Soldaternes Mindelund
4. april blev NATOs 68 års stiftelsesdag markeret i Soldaternes Mindelund ved Rindsholm Kro.
Under ceremonien i Mindelunden, blev der lagt blomster af Landsforeningen og Lokalafdeling Kronjylland.
05-04-2017: Læs mere
Virksomhedsbesøg ved nedbrydningsfirmaet Kingo
Tirsdag den 9. maj kl. 19.00 besøger vi den miljøbevidste nedbrydnings- virksomhed Kingo Karlsen A/S. F.L.Smidths Vej 17, 8600 Silkeborg. Under besøget får I indblik i bæredygtig nedbrydning, herunder hvordan brugte byggematerialer kan genanvendes.
05-04-2017: Læs mere
Indbydelse til fyraftensmøde i Karup
KFUMs Soldaterhjem i Karup afholder fyraftensmøde den 20. april fra 1530 - 1700. Emne: Soldaterhjemmets muligheder for at understøtte veteranområdet.
Adresse: Herningvej 31, 7470 Karup.
Tilmelding ikke nødvendigt.
03-04-2017: Læs mere
Sommerudflugt
Danmarks Veteraner Viborg og Omegns sommerudflugt lørdag den 3-6-2017, går til Frøslev lejren og en tur over grænsen.
Vi har været nødt til at ændre mål for vores udflugt. Turen til Ebeltoft vil vi forsøge at lave d.2-9-2017. Der er afgang fra Tinghallen i Viborg kl. 08.00.
24-03-2017: Læs mere
Indbydelse til EUROTRÆF
Viborg & Omegn har modtaget indbydelse til EUROTRÆF ved lokalforening Limfjorden. Stævnet afvikles fra 7. til 10. september med Hotel Søparken i Aabybro som omdrejningspunkt.
Tilmelding til lokalafdeling Limfjorden senest den 1. august 2017
23-03-2017: Læs mere
Markering af NATO dag i Soldaternes Mindelund
Tirsdag den 4. april kl. 16.00: NATO dagen i Danske Soldaters Mindelund ved Rindsholm kro. Der vil blive lagt en Krans ved vores mindesten, hvorefter der vil være en ostemad og pålægsmad på kroen.
Tilmelding senest 28. marts.
20-03-2017: Læs mere
Kammeratskabsaften
Tirsdag den 14. marts kl. 19.00: Foredrag ved Ambassadør for 4 CBRN-& GEOKMP oversergent Lindy Hauge Andersen, Ingeniør regimentet.
Tilmelding nødvendig til Erik Klausen 86625828 eller E-mail: erk@webspeed.dk eller Ingerlise Klaris 21490055 eller E-mail: klaris@webspeed.dk senest den 7. marts.
05-05-2017: Læs mere
Generalforsamling 2017
Generalforsamlingen startede med at fanen blev ført ind, hvorefter der blev serveret en wiener schnitzel med tilbehør og kaffe.

Derefter bød Formanden velkommen, næste punkt var overrækkelse af års tegn. Der var fire 10 års tegn, to 20 års tegn, et 25 års tegn og to 40 års tegn.
02-03-2017: Læs mere

Planlagte arrangementer 1. halvår 2017
Læs mere om Veterancafe, vinterskydning, nytårsgudstjeneste, bowling, generalforsamling, kammeratskabsaften, NATO dag, virksomhedsbesøg, Peace Keepers Day og sommerudflugt til Fregatten Jylland/Glasmuseet i Ebeltoft.

04-01-2017: Læs mere

22. december i mindelunden ved Rindsholm Kro
Der var samlet ca. 30 veteraner og pårørende til kransenedlægning ved mindestenene i Danske Soldaters Mindelund ved Rindsholm Kro.
Efter ceremonien i Mindelunden var der kaffe og kringle på kroen.

23-12-2016: Læs mere

Juleafslutning 6. december 2016

Vi var samlet 40 veteraner med pårørende til en rigtig hyggelig aften.
Aftenen startede med at Agnes Marie Nielsen fik overrakt sin Fredsprismedalje, da hun var forhindret i at deltage i arrangementet på FN-dagen den 24. oktober.
08-12-2016: Læs mere

FN-dagen markeret på Rindsholm Kro
I anledning af FN dagen den 24. oktober, var der samlet 85 veteraner på historiske Rindsholm Kro ved Viborg.
Arrangementet startede ved mindestenen i krohaven, hvor formand Ingerlise Klaris bød velkommen.
27-10-2016: Læs mere
Nyt fra bestyrelsen
Kommende arrangementer: Vinterskydning, veterancafé, FN-dag 24. oktober, bowling 15. november, juleafslutning 6. december, kransenedlæggelse 22. december og foreløbigt program for 1. halvår 2017.

19-09-2016: Læs mere
Dronningebesøg i Favrskov Kommune
Den 7. september var Hendes Majestæt Dronning Margrethe på officiel besøg i Favrskov Kommune.
Danmarks Veteraner - Viborg og omegn deltog med foreningens Dannebrogsfane.
08-09-2016: Læs mere
Flagdag for Danmarks udsendte markeret i Viborg
Der var stor opbakning, da flagdagen for Danmarks udsendte blev markeret i Viborg. Aftenen startede med gudstjeneste, efterfulgt af højtidelighed på Kongehyldningspladsen. Arrangementet blev afsluttet med en uformel reception.
07-09-2016: Læs mere
4-kant skydning 200 meter 2016
Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn deltog i den årlige skydning, der blev afholdt den 30. august på Danalyngs skydebaner i Viborg.


01-09-2016: Læs mere
Foredrag om Station Nord
Viborg og Omegn havde kammeratskabsaften den 23. august, hvor 29 var mødt op for at høre Tom Schou berette om sine to år på Station Nord.
En rigtig fin aften, hvor vi fik indblik i noget helt særligt, som ikke mange prøver.
24-08-2016: Læs mere
Ny sten afsløret i Danske Soldaters Mindelund
Traditionen tro, blev slaget ved Rindsholm Kro den 4. juli 1849 markeret.
I år blev der afsløret en ny sten fra en gård på Randers egnen.
Under ceremonien fik overkonstabel Brian Linddahl Jensen overrakt Forsvarets Medalje for Sårede i tjeneste.
07-07-2016: Læs mere
Planlagte arrangementer 2. halvår 2016
Læs mere om Veterancafé, kammeratskabsaften, flagdag 5. september, vinterskydning, bowling, juleafslutning og kransenedlæggelse i Mindelunden ved Rindsholm Kro.

04-07-2016: Læs mere
Sommerudflugt 2016
Viborg og Omegn var traditionen tro på sommerudflugt. I år gik turen til Stauning Whisky og Danmarks Flymuseum. Dagen blev afsluttet med en tre retters menu på Ringkøbing Hotel.

13-06-2016: Læs mere
Peacekeepers Day 2016
Viborg og Omegn deltog med seks veteraner i ceremonien på Kastellet. De fik overrakt 50 års mindemedalje for deres tjeneste på Cypern.
Vi deltog også med fane ved Nordvests ceremoni i Holstebro. Efter kransenedlæggelse og tale, var foredrag af major Rasmus Amstrup.
31-05-2016: Læs mere
Besøg ved Hedeselskabet
32 medlemmer mødte op til besøget på Hedeselskabet den 10. maj. Vores guide gav os en spændende indsigt i Hedeselskabets historie fra det blev stiftet i 1866 og frem til den store moderne virksomhed det er i dag.

31-05-2016: Læs mere

Markering af Valdemarsdagen i Viborg
Danmarks-Samfundet i Viborg markerer traditionen tro, Valdemarsdagen faneoptog og Valdemarsgudstjeneste i Viborg Domkirke.  I den anledning indbydes alle, der ved tidligere lejlighed har fået tildelt en fane eller et flag, til at møde op og deltage.
19-04-2016: Læs mere

Danmarks Veteraner ser dagens lys
Veteranorganisationen De Blå Baretter bliver til Danmarks Veteraner. Et enigt repræsentantskab besluttede her i weekenden, at ændre navnet til Danmarks Veteraner, for at bringe foreningens navn mere i samklang med tiden.
13-04-2016: Læs mere
Åbent hus ved Jydske Dragonregiment
Jydske Dragonregiment afholder Åbent hus lørdag den 21. maj 2016 og  slår portene til Dragonkasernen op for gamle dragoner, kommende dragoner, forældre og pårørende til tjenestegørende dragoner, regimentets venner og øvrige interesserede.
13-04-2016: Læs mere
Repræsentantskabsmøde på Antvorskov Kaserne
Vi var to fra lokalforeningen i Viborg, som deltog i De Blå Baretters repræsentantskabs møde den 8. - 9. april på Antvorskov kaserne ved Slagelse.
Det blev afviklet på en meget veltilrettelagt og hyggelig måde.
11-04-2016: Læs mere
NATO dagen markeret på Rindsholm Kro
4. april var der fejring af NATO dagen i Mindelunden ved Rindsholm Kro. Oberst Palle Mikkelsen fra Flyvevåbnet skridtede fronten af ved fanerne, hvorefter han holdt en tale om NATO og dets betydning i de 67 år det har eksisteret.
06-04-2016: Læs mere
Peace Keepers Day 2016
Traditionen tro, deltager Viborg og Omegn i markeringen af Peace Keepers Day i Holstebro den 29. maj.
Efter nedlæggelse af krans ved mindestenen, er der foredrag af major Rasmus Amstrup fra Jydske Dragonregiment.
03-04-2016: Læs mere
4 kantskydning
Den årlige 4 kantskydning på 15 meter bane blev afviklet i Bjerringbrohallen den 17. marts.
Denne gang deltog alle fire soldaterforeninger med fuldtalligt hold.

20-03-2016: Læs mere
Sommerudflugt lørdag den 11. juni 2016
Viborg og Omegns sommerudflugt går i år til Stauning Whisky og Stauning Flymuseum. Der er afgang fra Tinghallen i Viborg kl. 08.00. Forventet hjemkomst ca. 20.30.
Der er plads til 50 personer efter "først til mølle" princippet.
14-03-2016: Læs mere.
Veterancafe startet i Viborg
Den 7. marts startede en Veteran Cafe op i Paradiset på den gamle kaserne i Viborg. Den vil være åben mandage i lige uger kl. 18.00-21.00. Den drives i samarbejde med Viborg kommunes veterankoordinator, Veteranstøtten, Garderforeningen, Prinsens Livregiments Soldaterforening og De Blå Baretter.
14-03-2016: Læs mere
Generalforsamling 2016
Mandag den 22. februar blev årets generalforsamling traditionen tro afholdt på Rindsholm Kro.
Efter velkomst af formanden og spisning, blev der overrakt en 40 medalje, en 25 års medalje og et 10 årstegn.
02-03-2016: Læs mere
Foredrag om Veteranstøtte
Tirsdag den 15. marts kl. 19.00 afholdes kammeratskabsaften, hvor Lars Boe fra Veteranstøtten (tidligere Kammeratstøtteordningen) holder foredrag med titlen "Livet i krigszonen".
Sted: Viborg Hjemmeværnscenter, Livøvej 6, 8800 Viborg.
02-03-2016: Læs mere
Nyt fra bestyrelsen
Læs mere om vinterskydning, kammeratskabsaften den 15. marts, NATO-dag den 4. april, bowling den 19. april, kammeratskabsaften den 10. maj, Peace Keepers Day 29. maj, udflugt til Stavning Flymuseum og Stavning Whisky og Valdemarsdag den 15. juni.
18-02-2016: Læs mere
VETCAMP 2015
Martin Egelund, der er medlem af lokalafdeling Viborg og Omegn, deltog i Veteranstøttens VETCAMP 2015, der blev afholdt på Club La Santa Sport på Lanzarote.

17-02-2016: Læs mere
Nyt navn - dit valg!
Et enigt formandsmøde og Hovedbestyrelsen aftalte i september 2015, at tiden er inde til et navneskift, men det er stadig medlemmernes beslutning. Derfor beder vi alle om at drøfte mulighederne på de kommende generalforsamlinger i lokalforeningerne.
05-02-2016: Læs mere
Kransenedlæggelse i Danske Soldaters Mindelund
Den 22. december havde vi Kranselægning ved mindestenene i Danske Soldaters Mindelund ved Rindsholm Kro. Selv om vejret var gråt og trist med lidt småregn var der mødt 65 personer op inklusive 6 mand fra De Danske Landsoldater.
22-12-2015: Læs mere
Generalforsamling 2016
Mandag den 22. februar kl.18.00 afholdes den årlige generalforsamling på Historiske Rindsholm Kro ved Viborg. Med dagsorden i henhold til lokalforeningens love og vedtægter.

22-12-2015: Læs mere

Bowling
Tirsdag den 19 januar: kl. 19.00: Bowling med spisning i Viborg Bowling Center, Tingvej 2, 8800 Viborg. Det er ikke nødvendigt at bowle for at kunne deltage i arrangementet. Tilmelding senest den 10. januar.

22-12-2015: Læs mere

Invitation til Nytårsgudstjeneste i Skive Kirke
Traditionen tro indbyder Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland til Nytårsgudstjeneste for alle der har lyst til at byde det nye hjemmeværnsår velkommen.

21-12-2015: Læs mere

Juleafslutning
Vi havde den 1. December vores traditionsrige juleafslutning med 50 deltagere. Efter en velkomst og tak for de mange sponsorpræmier der var blevet givet, uden hvilke vi ikke ville være i stand til at holde sådan en juleafslutning.
21-12-2015: Læs mere

De Blå Baretters DM i skydning med gevær/pistol
Vi var ni veteraner fra Viborg som deltog i arrangementet hvor af de seks kom med i point opgørelsen.
Danmarksmesteren samlet på gevær og pistol med i alt 728 point, blev Martin Egelund, De Blå Baretter Viborg og Omegn.
23-11-2015: Læs mere

Program for december og første halvår 2016
Julegudstjeneste 6. januar. Bowling 19. januar. Generalforsamling 22. februar. Kammeratskabsaften den 15. marts. NATO dag 4. april. Bowling 19. april. Kammeratskabsaften 10. maj. Peace Keepers Day 29. maj. Udflugt 11. juni. Valdemarsdag 15. juni.
17-11-2015: Læs mere

Juleafslutning med banko
Tirsdag den 1. december afholdes juleafslutning med det traditionsrige bankospil og amerikansk lotteri.
Sted: Viborg Hjemmeværnscenter Livøvej 6, 8800 Viborg kl. 19.00.

17-11-2015: Læs mere

FN-dagen markeret i Danske Soldaters Mindelund
Traditionen tro blev FN-dagen markeret i Danske Soldaters Mindelund ved Rindsholm Kro.
Under ceremonien afslørede Kristian Phil Lorentzen en mindeplade over veteraner, der havde begået selvmord på grund af PTSD.
24-10-2015: Læs mere

Invitation til foredrag med Christian Ring
Vi har modtaget invitation fra Veteran Café Skive til foredrag med Christian Ring.
Foredraget har overskriften "Min kamp for Veteraner"

21-10-2015: Læs mere
Veteranaften i Viborg
Viborg Kommunes næste veteranaften bliver den 19. oktober, hvor der bliver en rundvisning i Prinsens Livregiments Mindelokaler på Viborg Kaserne.
Arrangementet er gratis.
01-10-2015: Læs mere
De Blå Baretter T-shirt
Det er nu muligt at købe en "De Blå Baretter T-shirt".
Prisen pr. T-shirt bliver 140,- kr. og fås i størrelse XS - XXXL og passer i forhold til størrelse.

01-10-2015: Læs mere
Veteranaften i Viborg
Viborg Kommunes veterankoordinator inviterer til den første veteranaften den 21. september i Fotorama i Viborg. Der er særforevisning af "Krigen", hvorefter der kaffe, kringle og socialt samvær. Læs hele indbydelsen fra veterankoordinator Michael P. Vester.
13-09-2015: Læs mere
Danmarks Nationale Flagdag markeret i Viborg
Dagen blev markeret i Viborg med gudstjeneste i Viborg Domkirke, ceremoni på Kongehyldningspladsen med tale af Borgmester Torsten Nielsen.
Arrangementet blev afsluttet med reception i Sognegården.
06-09-2015: Læs mere
Indbydelse til veterankonference i Viborg
Viborg Kommune afholder den 21. oktober veterankonference på Viborg Rådhus, hvor Borgmester Torsten Nielsen og Forsvarschef Peter Bartram vil være blandt deltagerne.
Læs mere  i indbydelsen fra Viborg Kommunes veterankoordinator.
06-09-2015: Læs mere
Se "Massakren i Dvor" på TV 2 mandag den 7. september
Georg Larsen og Kasper Vedsmands dokumentarfilm "Massakren i Dvor" får premiere på Sarajevo Film Festival. Filmen er udvalgt som én ud af tre film, der skal markere 20-året for det sidste voldsomme krigsår i Kroatien og Bosnien Herzegovina.
02-09-2015: Læs mere
4-kant skydning
Tirsdag den 25. august blev årets 4-kant skydning afviklet på 200 meter banen i Danalyng i Viborg.
I år deltog kun to foreninger i skydningen.

02-09-2015: Læs mere
Mere end 100 missionsbøger er digitaliseret
Der er nu mere 100 bøger, der er tilgængelige i såvel en pdf udgave og i en Epub udgave (digitaliseret udgave).


02-09-2015 : Læs mere
FN-dagen markeres på Rindsholm Kro
Lørdag den 24. oktober markeres FN-dagen på Rindsholm Kro. Da datoen i år falder på en lørdag, starter arrangementet kl. 10.00 med en kort ceremoni ved vores mindesten i Danske Soldaters Mindelund.

27-08-2015: Læs mere
Bowling
Vinterens bowling starter tirsdag den 22. september i Viborg Bowling Center.
Tilmelding til Anders Nielsen 61 77 40 74 eller Ingerlise Klaris 21 49 00 55 senest den 15. september.

27-08-2015: Læs mere
Skydning
Vinterskydning starter onsdag den 16. september. Der skydes hver onsdag kl. 19.00 på 15 meter bane i Bjerringbro Hallens skydekælder. Man skal bare møde op, der kan lånes våben.

27-08-2015: Læs mere
Ny mindesten i Danske Soldaters Mindelund
Traditionen tro, blev slaget ved Rindsholm Kro den 4. juli 1849 markeret. I år fik Politiet også en mindesten i mindelunden. Viborg og Omegn deltog med faner og landsformanden for De Blå Baretter overrakte medaljer til Susanne Knudsen og Hanne og Frode Hansen.
06-07-2015: Læs mere
Planlagte arrangementer 2. halvår 2015
Panserdag ved Jydske Dragonregiment, kammeratskabsaften, flagdag, vinterskydning, bowling, FN-dag Rindsholm Kro, bowling, juleafslutning og kransenedlæggelse i Soldaternes Mindelund.

19-06-2015: Læs mere
Valdemarsdagen markeret i Viborg
Traditionen tro fejres Valdemarsdagen den 15. juni med fanemarch igennem Viborg indre by til Domkirken.


17-06-2015: Læs mere
Sommerudflugt til Koldkrigsmuseet Langelandsfort
Viborg og Omegns sommerudflugt til Langeland, hvor vi skulle besøge Koldkrigsmuseet. På vejen derned var der kaffepause, der desværre foregik i styrtende regnvejr. Vi nåde frem kl. 13.00, hvor vores to guider stod klar til at vise os rundt.
14-06-2015: Læs mere
Shelterplads for krigsveteraner indviet
Mads Jacob Møller mødte et ægtepar fra Kalundborg, der i oktober 2009 mistede deres søn under udsendelse til Afghanistan. Han luftede hans ide om etablering af en shelterplads for krigsveteraner for dem.

10-06-2015: Læs mere på sn.dk
Peacekeepers Day markering på Kastellet
Viborg og Omegn deltog også i Peacekeepers Day på Kastellet, hvor Jens Ole og Erik var fanebærere.
Niels Kristian Stevn var med som 50 års jubilar.

01-06-2015: Læs mere
Peace Keeper Day markering i Viborg og Holstebro
Viborg og Omegn deltog i lokalafdeling Nordvest  Peace Keeper Day arrangement i Holstebro den 29. maj. Om formiddagen blev der lagt en buket ved mindestenen i Soldaternes Mindelund ved Rindsholm Kro.
30-05-2015: Læs mere
Indbydelse til Valdemarsdag
Søndag den 15. juni afholder Danmarks-Samfundet i Viborg traditionen tro, faneoptog og Valdemarsgudstjeneste i Viborg Domkirke.


27-05-2015: Læs mere
Besøg i Vestre Landsret
Viborg og Omegn var på "virksomhedsbesøg" i Vestre Landsret den 12. maj.
Inden rundvisningen gav vores guide en orientering om den nye retsbygning og Landsrettens arbejde.
13-05-2015: Læs mere
Markering af 70 året for Danmarks befrielse
De Blå Baretter, Viborg og Omegn deltog i markeringen af Danmarks befrielsesdag i Soldaternes Mindelund, hvor oberst Jens Chr. Lund afslørede en mindetavle for Prinsens Livregiment. Senere deltog vi med fanen ved Mindestenen ved Domkirken.
07-05-2015: Læs mere
Digitalisering af missionsbøger
Landsforeningens webmaster har nu lagt de tre første digitaliserede missionsbøger ud på landsforeningens hjemmeside.
De digitaliserede udgaver vil komme på landsforeningens hjemmeside efterhånden som de modtages.
02-05-2015: Læs mere
Markering af 150 års garnisonsby jubilæum
De Blå Baretter deltog den 22. april med fire veteraner i fejring af 150 årsdagen for Viborg som garnisonsby.
Dagen blev markeret med parade, mindegudstjeneste kransenedlæggelse og reception.
23-04-2015: Læs mere
Danmarks besættelse markeret i Soldaternes Mindelund
Viborg & Omegn var med, da 75 året for den tyske besættelse af Danmark i 1940, blev markeret i Soldaternes Mindelund ved Rindsholm Kro. Der mødt mere end 100 op til arrangementet, hvoraf nogle var iklædt uniformer fra denne tid.
12-04-2015: Læs mere
Oprettelsen af NATO markeret i Soldaternes Mindelund
Lørdag den 4. april startede en ny tradition indenfor De Blå baretter. Der blev holdet en mindehøjtidelighed i Danske soldaters Mindelund ved Rindsholm kro for at mindes NATO´s oprettelse i 1949 og de tab, der er lidt under NATO missioner.
05-04-2015: Læs mere
Orientering fra landsforeningen
De Blå Baretter har fået tildelt kr. 300.000,00 til første etape af projekt "Digitalisering af missionsbøger". Vi forventer at dette beløb vil dække ca. halvdelen af bøgerne, og vi har ansøgt om midler til de resterende bøger.
30-03-2015: Læs mere
4/3 kant skydning
Viborg & Omegn deltog den den årlige 4/3 kant skydning på 15 meter banen i Bjerringbro Hallen.
En god og fornøjelig aften.
17-03-2015: Læs mere
Sommerudflugt til Langelandsfortet 13. juni
Den årlige sommerudflugt går i år til Langelandsfortet.
Der er afgang fra Tinghallen i Viborg kl. 08.00. Forventet hjemkost ca. kl. 20.00.

05-03-2015: Læs mere
Generalforsamling 2015
Viborg & Omegn afholdt generalforsamling på Rindsholm Kro den 24. februar. Både formand og næstformand var syge, så vores sekretær Leif Jakobsen måtte tager over. Inden spisning var der overrækkelse af tegn og medaljer.
03-03-2015: Læs mere
Tildeling af ny medalje
Det er af Forsvarsministeriet bestemt, at der skal tildeles en medalje til alle, der har været udsendt i international tjeneste i perioden 1948 - 2009. Forsvaret har derfor behov for, at validere deres oversigt over personel som er berettiget til at modtage medaljen.
03-03-2015: Læs mere
Generalforsamling 2015
Tirsdag den 24.februar kl.18.00 afholdes den årlige generalforsamling på Historiske Rindsholm Kro ved Viborg. Dagsorden i henhold til lokalforeningens love og vedtægter.

09-02-2015: Læs mere
Kammeratskabsaften 17. marts
Afghanistan foredrag, hvor operationssygeplejerske Ingerlise Klaris vil fortælle om sin tur med felthospitalet til Camp Bastion i 2009.
Tilmelding til Anders Nielsen 6177 4074 eller Ingerlise Klaris 2149 0055 senest den 10. marts.
27-01-2015: Læs mere
Planlagte arrangementer 1. halvår 2015
Vinterskydning hver onsdag, 20. januar: Bowling, 24. februar: Generalforsamling, 17. marts: Kammeratskabsaften, 21. april: Bowling, 12. maj: Kammeratskabsaften, 29. maj: Peacekeeper day...
04-01-2015: Læs mere
Kransenedlægning  ved mindesten
Den 22. december blev der nedlagt to kranse ved monumentet for faldne ved Rindsholm Kro. Den første krans blev nedlagt af chefen for forsvarsstaben, Generalmajor H.C. Mathiesen.

22-12-2014: Læs mere
Kransenedlægning ved mindesmærker
De Blå Baretter har besluttet at nedlægge kranse 22. december 2014 for at mindes dem, som vi har mistet.
Viborg og Omegn deltager i kransenedlæggelsen på Rindsholm Kro.

20-12-2014: Læs mere
Juleafslutning 2014
Traditionen tro afholdt Viborg og Omegn juleafslutning med bankospil og amerikansk lotteri med et rekordstort deltagerantal på 52.

Læs mere
Juleafslutning med banko
Tirsdag den 2. december afholdes den traditionsrige juleafslutning med bankospil og amerikansk lotteri.
Sted: Viborg Hjemmeværnscenter, Livøvej 6, 8800 Viborg, kl. 19.00

Læs mere
Jubilarstævne i Holstebro
Fire veteraner fra Viborg & Omegn var med som hjælpere ved Jubilarstævnet i Holstebro.


Læs mere
Nyt fra bestyrelsen
Læs information fra formanden, om kommende arrangementer 2014, generalforsamling 2015 samt planlagte arrangementer i første halvår 2015.

 Læs mere
FN dagen markeret på Rindsholm Kro
Traditionen tro blev FN-dagen markeret på Rindsholm Kro. Efter kransenedlægning i Mindelunden var der spisning, medaljeoverrækkelser og foredrag med Claus V. Mikkelsen om missionen i Syrien.
Læs mere
Markering af FN-dagen 24. oktober
Traditionen tro markerer Viborg & Omegn FN-dagen på Rindsholm Kro.
Arrangementet starter kl. 18.30 med en kort ceremoni i Mindelunden.
Efter uddeling af FN Fredsprismedaljer er der spisning og foredrag.
Læs mere
Danmarks Nationale Flagdag markeret i Mindelunden
Den Nationale Flagdag blev også i år 2014 markeret i Danske soldaters mindelund ved Rindsholm kro.


Læs mere
Danmarks Nationale Flagdag markeret i Viborg
For 6. gang blev dagen markeret i Viborg med gudstjeneste i Viborg Domkirke, ceremoni på Kongehyldningspladsen med tale af oberst Kurt Mosgaard.
Arrangementet blev afsluttet med reception i Sognegården.
Læs mere
Kammeratskabsaften med Liberia foredrag
Kaptajn Martin Fast Jørgensen holdt et spændende foredrag om sin udsendelse til Liberia, hvor de 17 fremmødte fik et virkelig godt indblik i UNMIL's arbejde i Liberia.
Læs mere
4-kant skydningen blev til en 3-kant
Den 26. august blev den traditionsrige 4-kant skydning omdøbt til en 3-kantskydning, da Prinsens Livregiments Soldaterforening tidligere på året havde meldt fra.

Læs mere
Foredrag om udsendelse til Liberia
Foredraget om Liberia udsendelse  af Martin Fast Jørgensen er flyttet til den 2. september.
Sted: Hjemmeværns Center Viborg, Livøvej 6, 8800 Viborg, kl. 19.30.

Læs mere
Planlagte arrangementer for 2. halvår
23. aug.: Torvedag i Viborg, 2. sep.: Kammeratskabsaften, 5. sep.: Flagdag, 17. sep.: Vinterskydning starter, 23. sep.: bowling, 24. okt.: FN-dag, 18. nov.: Bowling, 2. dec.: Juleafslutning.
Læs mere

 
Air Show på Flyvestation Karup
Flyvevåbnet arrangerer Air Show hvert andet år. I år blev afholdt af Flyvestation Karup. Viborg og Omegn deltog i en udstillingstand med orientering om de mange lande som Danmark har haft Veteraner udsendt til.
Læs mere
Valdemarsdagen markeret i Viborg
Sammen med de øvrige soldaterforeninger, Hjemmeværn m.fl. deltog Viborg og Omegn også i år i markeringen af Valdemarsdagen.


Læs mere
Sommerudflugt 2014
Viborg og Omegns traditionelle sommerudflugt gik i år til Fussingø Slot. Efter morgenkaffe og en tur til de smukke omgivelser ved Fussingø Sø, gik turen til Hvidsten Kro.

Læs mere
Peacekeepers Day den 29. maj på Kastellet
Viborg og Omegn havde flere deltagere med, da 50 året for hold 1 og 2 på Cypern blev markeret. Ingerlise Klaris, Inge Nedergaard og Steen "Fynbo" Hansen fik overrakt medaljer.

Læs mere
Indbydelse til Valdemarsdag
Søndag den 15. juni afholder Danmarks-Samfundet i Viborg traditionen tro, faneoptog og Valdemarsgudstjeneste i Viborg Domkirke.


Læs mere
Peacekeeper Day 2014 i Holsterbo
Viborg og Omegn deltog traditionen tro i arrangementet ved Nordvest med alle tre faner. Efter kransenedlæggelsen var der foredrag af kaptajn Claus Andreasen.

Læs mere
Sommerudflugt 21. juni
Årets sommerudflugt går i år til Fussingø, hvor vi mødes kl. 0930 foran Fussingø Slot, hvor de medbragte rundstykker og kaffe nydes.
Turen fortsætter herefter til Hvidsten Kro

Læs mere
Besøg på Viborg Rådhus
Viborg om Omegn besøgte den 6. maj Viborgs nye rådhus.
Besøget startede med orientering i Multisalen, hvorefter vi blev vist rundt i rådhuset. Aftenen sluttede med kaffe og småkager i kantinen.

Læs mer
e
150 års dagen for slaget ved Dybbøl markeret
Viborg og Omegn deltog med fanen da Horsens markerede 150 års dagen for slaget ved Dybbøl.


Læs mere
4 Kant skydning
Den årlige 4 kant skydning mellem de 4 soldaterforeninger De Blå Baretter - Forsvarsbrødrene - Prinsens livregement og Gardeforeningen Blev afviklet på skydebanerne Kirkebækvej Viborg.

Læs mere
Besøg på Viborg Rådhus
Den 6. maj er der mulighed for Viborg og Omegns medlemmer at komme ind og se Viborgs nye rådhus, hvor naturvejleder Teresa Engballe vil vise os rundt på udvalgte etager.

Læs mere
Peacekeeper Day 2014 i Holstebro
Viborg og Omegn støtter som vanligt op om arrangementet i Holstebro, der i år falder den 29. maj på Kristi Himmelfartsdag, så programmet begynder kl. 10.00.

Læs mere
Generalforsamling 2014
Den årlige generalforsamling blev afholdt på Rindsholm Kro den 18. februar, hvor der blev udleveret medalje og et 20 årstegn. Skydeholdet, der havde vundet landsskydekonkurrencen, fik overrakt medalje.

Læs mere
Foredrag om UNMIL
Kom til et spændende foredrag, hvor kaptajn Martin Jørgensen vil fortælle om sin udsendelse som FN observatør i Liberia i 2012.
Foredraget måtte desværre aflyses, men bliver afholdt på et senere tidspunkt.
Læs mere
Generalforsamling 18. februar 2014
Tirsdag den 18.februar kl.18.00. Afholdes den årlige generalforsamling på Historiske Rindsholm Kro ved Viborg.
Husk tilmelding senest den 10. februar.

Læs mere
Nyt fra bestyrelsen
Læs mere om juleafslutning, vinterskydning, bowling, generalforsamlingen den 18. februar, kammeratskabsaften den 18. marts og de øvrige planlagte arrangementer indtil sommerferien.

Læs mere
Nytårsgudstjeneste
Hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland har udsendt invitation til deres Nytårsgudstjeneste, der bliver afholdt i Viborg Domkirke den 6. januar 2014.
Mødetid er kl. 19.00
Læs mere
FN-dag 2013 markeret på Rindsholm Kro
Viborg & Omegn markerede traditionen tro FN-dagen på Rindsholm Kro.
Efter en kort ceremoni i Soldaternes Mindelund, var der spisning på kroen efterfulgt af kaffe og foredrag af oberstløjtnant Kern Oddershede.
Læs mere
Planlagte arrangementer første halvår 2014
Læs mere om de planlagte arrangementer i 1. halvår 2014, som starter med Julegudstjeneste i Viborg Domkirke den 6. januar.

Læs mere
Juleafslutning 2013
Traditionen tro afholdes der juleafslutning med bankospil og amerikansk lotteri.
I år bliver arrangementet afholdt i Teglmarkens beboerhus, Teglmarken 1.
Læs mere
Danmarks Nationale flagdag den 5. september i Viborg
I år var der sendt en særlig invitation ud til Viborg kommunes veteraner, i anledning af 5 året for stiftelsen af Flagdagen.

Læs mere
4-kant skydning på 200 meter
Så mødtes de gamle soldater igen til en duel med krudt og kugler på 200 m skydebanen i Danerlyng i Viborg.
Den traditionsrige skydning endte også i år med en 3. plads.

Læs mere
Dronningen på besøg i Bjerringbro
I anledning af Bjerringbros 150 års jubilæum besøgte Hendes Majestæt byen, der gjorde jubilæumsdagen til en helt speciel oplevelse for byens borgere.
Viborg og Omegn stod klar med fanen i byens gågade.
Læs mere
Besøg i Horsens Statsfængsel
Viborg og Omegn var den 25. august på familietur til Horsens Statsfængsel. Vi mødtes foran fængslet, hvor vores guide stod klar til at vise os rundt i fængslet. En spændende rundtur med både spændende og triste historier.
Læs mere
Markering af Danmarks Nationale flagdag i Viborg
Arbejdsgruppen der står for planlægningen af programmet for markeringen af Danmarks Nationale Flagdag den 5. september i Viborg, har nu det endelige program klar.

Læs mere
Slaget den 4. juli 1864 ved Rindsholm Kro markeret
Hanne og Frode Hansen markerede traditionen tro årsdagen for slaget ved kroen den 4. juli 1864.

Viborg og Omegn deltog også i år med Dannebrog, FN- og Nato-fane.
Læs mere
Planlagte arrangementer 2. halvår
Det første arrangement er den 25. august og går til Horsens Statsfængsel.
Flagdag markeres den 5. september. Vinterskydning starter den 18. september. Bowling i Viborg den 24. september.
Læs mere
Viborg og Omegn på sommertur til Fur
Som sædvanlig når de Blå Baretter i Viborg og omegn invitere til udflugt/arrangementer, møder der masser af glade deltagere op.
Sommerturen gik denne gang til Fur.

Læs mere
Veteranskydning i Dalgas Centeret
Veteranskydningen i Dalgas Centeret er i fuld gang.
Der er to skydninger tilbage: Den 15. august og 16. september, så der er stadig mulighed for at deltage i Veteranskydningen.

Læs mere
Valdemarsdagen markeret i Viborg
Viborg og Omegn deltog med faner ved markeringen af Valdemarsdagen i Viborg, hvor der var march gennem byen, hvorefter der var gudstjeneste i Domkirken.

Læs mere
Program for sommerturen til Fur
Se det endelige program for sommerturen til Fur.
Hvis tiden tillader det vil der være mulighed for at hakke efter fossiler, så hvis der er nogle der vil prøve lykken som fossiljæger, så medbring en hammer.
Læs mere
Peace Keepers Day 2013
De Blå Baretter, Viborg og Omegn deltog også i år i Peace Keepers Day den 29. maj ved et arrangement i Mindelunden ved Rindsholm Kro. Om eftermiddagen deltog vi et arrangement ved lokalafdeling Nordvest.

Læs mere
Indvielse af mindesten i Grønhøj
Den 25. september 1942 styrtede et Lancaster fly vest for Grønhøj, hvor syv britiske og canadiske flyvere blev dræbt. Viborg og Omegn var med da en mindesten blev rejst til deres minde.
Læs mere
Besøg ved "Bomberydderne" i Skive
De 29 deltager der tog imod indbydelsen om besøg ved  Ammunitionsrydningstjenesten på Skive Kaserne den 14. maj fik en spændende oplevelse, hvor de bl.a. så "rullemarie" i funktion.

Læs mere
Indbydelse til markering af Valdemarsdagen i Viborg
I anledning af Valdemarsdagen den 15. juni afholder Danmarks-Samfundet i Viborg traditionen tro faneoptog og Valdemarsgudstjeneste i Viborg Domkirke.
Viborg og Omegn deltager med faner. Alle er velkommen.
Læs mere
Peacekeeper Day i Holstebro
Nordvest afholder et arrangement onsdag den 29. maj i forbindelse med markering af Peacekeeper Day, hvor Viborg og Omegn deltager med faner. Har du tid, så mød op i Holstebro til en hyggelig eftermiddag/aften.
Læs mere
4 kant skydning i Bjerringbro
Vores skydehold deltog traditionen tro i 4 kant skydning på 15 meter bane i Bjerringbrohallen den 20. marts.

Læs mere
Kammeratskabsaften på Rindsholm Kro
Flyverpræst Lotte Boas fortalte om sin tid som flyverpræst under NATO missionen i Libyen. Det var et meget medrivende foredrag og en spændende indsigt i hvad det vil sige at være flyverfeltpræst.

Læs mere
Nyt fra bestyrelsen
Bestyrelsen fortæller lidt om forløbne arrangementer samt kommende aktiviteter, der bl.a. omfatter skydning, bowling, kammeratskabsaften på Rindsholm Kro samt et besøg ved "bomberydderne" på Skive Kaserne.
Læs mere
Modtagelse af ISAF hold 14
Viborg og Omegn deltog med seks mand og tre faner, da Holstebro modtog veteranerne fra ISAF hold 14 den 6. februar.

Læs mere
Generalforsamling 2013
Viborg og Omegn afholdt den årlige generalforsamling på Rindsholm Kro den 23. februar, hvor fire medlemmer fik overrakt medaljer eller årstegn.

Læs mere
Kommende arrangementer
Læs mere om de kommende arrangementer: Vinterskydning, bowling og generalforsamling.
Bemærk generalforsamlingen er flyttet til 23. februar 2013, kl. 16.00.
Læs mere
Julebingo
Vores traditionelle julebanko blev igen i år afholdt i Beboerhuset i Mogensparken i Viborg.


L
æs mere
Ændret tidspunkt for Nytårsgudstjeneste
Tidspunkt for Nytårsgudstjeneste i Viborg Domkirke er ændret til:
Søndag, den 6. januar 2013 kl. 19.30.
Viborg og Omegn deltager med faner.
Cypern hæder danske FN-veteraner
Den cypriotiske ambassadør i Danmark inviterede i anledning af præsentation af bogen "Danmark - Cypern - Da vikingerne mødte Afrodite" FN-veteraner m.fl. til et arrangement på sin private adresse i København.
Læs mere
Program for første halvår 2013
Året starter med Nytårsgudstjeneste i Viborg Domkirke søndag den 6. januar.
Den 22. januar er der bowling. Lørdag den 23. februar afholdes den årlige generalforsamling.
Læs mere
Rettelse til flagdag 5. september
Viborg Domkirke var lige pludselig optaget af et andet arrangement, så det gudstjenesten er flyttet til Sortebrødre Kirke.


Læs mere
Årets sidste arrangementer
Vinterskydningen fortsætter med skydninger hver onsdag.
Juleafslutning med det traditionsrige bankospil afholdes den 11. december i Beboerhuset, Mogensparken 23A, 8800 Viborg.

Læs mere
FN-dagen på Rindsholm Kro
Traditionen tro blev FN-dagen markeret på Rindsholm Kro, der blev indledt med en kort højtidelighed i Mindelunden. Efter spisning var der foredrag af major af reserven i Flyvevåbnet Jeppe P. Trautner.

Læs mere
Husk tilmelding til FN-dagen 24. oktober
FN-dagen den 24. oktober markeres på Rindsholm Kro.
Husk tilmelding til Niels Anton Nielsen: 97 15 46 11 eller Ingerlise Klaris
86 61 27 52 senest den 18. oktober.

Læs mere
National flagdag 2012 markeret i Viborg
Viborg og Omegn deltog i markeringen af flagdagen den 5. september.
Først blev der lagt en buket blomster ved vores mindesten på Rindsholm Kro.
Om aftenen deltog vi med faner ved højtideligheden i Viborg.
Læs mere
Dronning Margrethe på besøg i Viborg
Viborg og Omegn deltog med fanen, da dronning Margrethe indviede Viborg Domkirkes nye bronzeport den 2. september.

Læs mere
4-kant skydning 2012
Viborg og Omegn deltog traditionen tro i årets 4-kant skydning på 200 meter.
Garderforeningen kunne ikke stille hold, så i år blev det kun til en 3-k
antskydning.
Læs mere
Familietur til Silkeborg
Den kraftige morgenregn den 26. august tegnede til en våd tur på Silkeborg søerne, men det klarede heldigvis op, så vi havde rigtig flot vejr og havde en dejlig sejltur med Hjejlen.

Læs mere
Kommende aktiviteter
Vinterskydning starter den 19. september, Bowling 9. oktober i Bowl'n'Fun, FN-dag på Rindsholm Kro med foredrag af Jeppe P. Trautner, juleafslutning med bankospil og amerikansk lotteri den 11. december.
Læs mere
National flagdag markeres i Viborg
Denne dag vil vi hædre de mange danske kvinder og  mænd, som siden 1948 af Danmark har været udsendt på en international mission og vi vil mindes dem, der med deres liv betalte den højeste pris

Læs mere
Søværnet skænker kanon til Rindsholm Kro
Rindsholm kro markerede traditionen tro årsdagen for slaget den 4. juli 1849, hvor tapre dragoner forhindrede Viborg blev besat af preusserne.
Viborg og Omegn var med til at markere dagen.
Læs mere

 
Valdemarsdag i Viborg
Også i år deltog De Blå Baretter for Viborg og omegn i fanemarch gennem Viborg by og den efterfølgende gudstjeneste i domkirken.


Læs mere
Sommerturen til vestkysten
I år gik sommerturen til vestkysten, hvor første stop var Sandskulpturfestivalen i Søndervig, der blev afholdt for 10. gang med temaet "Verdens syv underværker".

Læs mere
Medaljer til tre medlemmer fra Viborg og Omegn
Ejgild Tapdrup Andersen, Jens Ole Berthelsen og Erik Klausen fik overrakt The Nordic Blue Berets Medal of Honour på Kastellet den 29. maj.

Læs mere
UN Peacekeeper Day markeret i Holstebro
Traditionen tro deltog De Blå Baretter fra Viborg og Omegn i fejringen af Peacekeeper dagen den 29. maj ved Nordvest i Holstebro.


Læs mere
Besøg på Flyvestation Karup
Tirsdag den 15. maj var vi på besøg på Flyvestation Karup. Besøget startede ved Hundegården, hvor Michaela Thomsen viste rundt. Efter besøget på hundegården besøgte vi museet. Besøget blev afsluttet i Propelmessen.
Læs mere
Valdemarsdag
I anledning af Valdemarsdag onsdag den 15. juni afholder Danmarks-Samfundet traditionen tro faneoptog og Valdemarsgudstjeneste i Viborg domkirke.

Læs mere
Kommende arrangementer 2. halvår
Læs mere om planlagte arrangementer i 2. halvår, som bl.a. byder på tur til hundegården på Flyvestation Karup, sommertur til vestkysten, familietur til Silkeborg med frokost og sejltur.

Læs mere
Ekstra bowlingaften
Bowl'n-fun tilbød 50% rabat på Buffet & Bowling hvis vi bowlede igen inden 30 dage, så der bliver bowlingaften igen den 22. maj.

Læs mere
Landspokal til vores skytter
Vores skarpe skytter vandt i december 2011 De Blå Baretters landspokalskydning. Pokalen blev overrakt af landsformand Bjarne Hesselberg under repræsentantskabsmødet i Slagelse den 13 - 14. april.
Læs mere
Sommertur 2012
Årets sommertur er i år en oplevelsestur til vestkysten.
Turen starter ved "Paradiset" på Viborg Kaserne den 10. juni kl. 08.00.
Vores mål er Søndervig, hvor vi skal besøge Sandskulpturfestivallen.
Læs mere
4-kant skydning i Viborg
Så har De Blå Baretter Viborg og Omegn igen været til 4-kant skydning på 15 meter bane. Den traditionsrige skydning blev afviklet på Viborg Skytteforenings baner på Kirkebækvej.
Læs mere
Livet i paladset
Den 13. marts var der foredragsaften på Rindsholm Kro, hvor Palle holdt et spændende foredrag om sin udsendelse til Irak i 2003-2004. Som det fremgår af billederne, er overskriften "Livet i paladset" ikke en overdrivelse.
Læs mere
Kommende aktiviteter
Planlagte arrangementer i første halvår: 13. marts: Kammeratskabsaften, 24. april: Bowling, 15. maj: Besøg på hundegårde på flyvestation Karup, 29. maj: Peacekeeper Day, 10. juni: Bustur, 15. juni: Valdemarsdag.
Læs mere
Generalforsamling på Rindsholm Kro
Den årlige generalforsamling blev traditionen tro afholdt på Rindsholm Kro.
I år var der mødt fire op for at modtage årstegn.

Læs mere
Nyt mindeanlæg over faldne dragoner
De netop hjemkomne soldater fra ISAF 12 var samlet til parade i forbindelse med indvielsen af det nye anlæg på Holstebro kaserne den 24. februar.
Viborg og Omegn deltog med tre faner.
Læs mere
Foredrag om Irak
De Blå Baretter Viborg og Omegn, har fået vores medlem Palle Munk til at komme og holde et foredrag. Foredraget omhandler hans tur til Irak i 2003/2004.

Læs mere
Dronningens 40 års regents jubilæum
De Blå baretter Viborg og Omegn var en tur i København i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrete den Andens 40 års regents jubilæum.

Læs mere
Juleafslutning
Juleafslutningen blev i år afholdt i beboerhuset i Sct. Mogensparken, hvor næsten 50 medlemmer var mødt op.
Efter spisningen var der banko, amerikansk lotteri og kaffebord.

Læs mere
Viborg og Omegn vinder landsskydning
Det var en stolt formand der kunne overrække pokaler fra De Blå Baretters Landskydning til skydeholdet.
Jens Hougaard blev holdets bedste skytte med en 4. plads individuelt.

Læs mere
Besøg på Viborg Kommunes nye rådhus
De Blå Baretter deltog sammen med de andre soldaterforeninger i Viborg i en rundvisning på det nye Rådhus i Viborg.


Læs mere
FN-dagen markeret på Rindsholm Kro
For femte år i træk holdt De Blå Baretter for Viborg og omegn mindesammenkomst på FN-dagen den 24. oktober i mindelunden ved Rindsholm kro.

Læs mere
Juleafslutning flyttet
Grundet problemer med at finde egnet lokale til juleafslutningen, har det været nødvendigt at ændre tidspunkt og sted for juleafslutningen.
Se herunder kort over Sct. Mogensparken.

Læs mere (opdateret 30. november)
Kammeratskabsaften i "Paradiset"
Den planlagte kammeratskabsaften, hvor Viborg og Omegns medlemmer havde mulighed for at få en uddybning af lokalforeningens arbejde i forhold til landsforeningen, blev afholdt på den gamle kaserne i Viborg den 6. oktober.
Læs mere
24. oktober 2011
FN-dagen den 24. oktober afholdes på Rindsholm Kro. Arrangementet indledes med en ceremoni i Danske Soldaters Mindelund, hvorefter der er spisning og foredrag.
Læs mere (opdateret 10. oktober)
Indvielse af monument på Kastellet
Flagdagen den 5. september blev markeret både i Viborg og København, hvor Viborg og Omegn også var godt repræsenteret til indvielsen af monumentet for Danmarks internationale indsats.

Læs mere
Flagdagen blev også markeret i Viborg
For tredje år i træk blev Danmarks Internationale Flagdag den 5. september fejret i Viborg.

Læs mere
4-kant skydning i Viborg
Fire skytter fra Viborg og Omegn deltog i den traditionsrige 4-kant skydning mellem Prinsens Livregiments Soldaterforening, De Danske
Forsvarsbrødre, Garderforeningen og De Blå Baretter den 23. august.

Læs mere
Program for flagdagen i Viborg den 5. september
Aftenen starter med andagt i Viborg Domkirke kl. 19.00.
Efter andagten er der en kort højtidelighed ved flagstangen på Kongehyldningspladsen.

Læs mere
PR udstilling ved JDR Show i Finderup øvelsesterræn
Eigil og Leif deltog med De Blå Baretters PR udstilling i forbindelse med Jydske Dragonsregiments  Show i Finderup øvelsesterræn.

Læs mere
Bowling folket til Vildsvinefest
Inge og Torben inviterede bowlingholdet til Vildsvinefest den 6. august på deres gård ved Kjellerup.


Læs mere
Aktiviteter 2. halvår 2011
Vinterskydning: 14. september, Kammeratskabsaften: 6. oktober, FN-dag den 24. oktober og Juleafslutning den 15. december.

 
Læs mere
Sommerstævnet i Hobro
Vi var nogle stykker fra Viborg og Omegn der deltog i marchen gennem Hobro by med Hobro Borgervæbning i spidsen.


Læs mere
Valdemarsdagen markeret i Viborg
Den 15. juni deltog vi med fanen i Valdemars arrangementet i Viborg, der blev markeret med march gennem byen og gudstjeneste i Domkirken.

Læs mere
Kommende arrangementer
Flagdag 5. september, bowling 13. september, vinterskydning, kammeratskabsaften 6. oktober, FN-dag 24. oktober og juleafslutning 15. december.


Læs mere

Træf for soldater med kampskader på Rindsholm Kro
Den 4. juli blev traditionen med at minde dragonernes sejr i 1849 over tyskerne ved Rindsholm Kro markeret i Soldaternes Mindelund.
I år var der for første gang også træf for soldater med kampskader.

Læs mere
Indbydelse fra Thy-Mors-Salling
Viborg og Omegn har modtaget en indbydelse fra Thy-Mors-Salling til at deltage i deres tur til Borbjerg Kro den 4. september.


Læs mere
Bustur til Sønderjylland
Grundlovsdag d. 5. juni, var de Blå Baretter Viborg og Omegn på den årlige bustur, som i år gik til det historiske område ved Dybbøl Mølle og Sønderborg Slot.

Læs mere
Peacekeeper Day
Viborg og Omegn var med ved markeringen af Peacekeeper Day i København og Holstebro. Statsministeren overrakte medalje til Eigil Dalgaard Andersen under ceremonien på Kastellet.

Læs mere
Valdemarsdag
Viborg og Omegn deltager med faner når Danmarks-Samfundet traditionen tro
afholder faneoptog og Valdemarsgudstjeneste i Viborg Domkirke.

Læs mere
Kammeratskabsaften med foredrag
Der var stort fremmøde til kammeratskabsaftenen den 17. maj, hvor Michaela holdt foredrag om tjenesten som hundefører i Afghanistan.


Læs mere
Veteranstævne i Slagelse
Flere af Viborg og Omegns medlemmer deltog i Jubilarstævnet på Slagelse Kaserne den 14. maj.
Jubilarstævnerne har været afholdt siden 1996.

Læs mere
Danmarks befrielse markeret i Viborg
Traditionen tro blev Danmarks befrielse den 4. maj 1945 markeret over hele landet.
Viborg og Omegn var med ved markeringen i Viborg.

Læs mere
Program for sommeren
Foredrag den 17. maj, Peacekeeper Day, bustur til Dybbøl Mølle og Sønderborg, Valdemarsdag og Hærvejsmarch.


Læs mere
Grundsten afdækket på Kastellet
Grundstenen for "Monumentet for Danmarks Internationale Indsats siden 1948" på Kastellet, blev afsløret af statsminister Lars Løkke Rasmussen den 7. april.

Læs mere
4-kant skydning
De Blå Baretter deltog i 4-kant skydningen på 15 meter banen i Bjerringbro hallen.
Skytterne fik gode placeringer og holdet blev nr. 3.

Læs mere
Besøg på Viborg Bryghus
Den 15. marts havde Viborg & Omegn arrangeret et besøg på Viborg Bryghus, hvor 27 medlemmer var mødt op for at se bryghuset og ikke mindst prøvesmage bryghusets øl.

Læs mere
Kommende arrangementer
Bowling i Viborg den 26. april, foredrag med hundefører Michaela den 17. maj samt bustur til Dybbøl Mølle og Sønderborg den 5. juni.


Læs mere
Generalforsamling 2011
Generalforsamlingen blev afviklet på Rindsholm Kro den 19. februar i god ro og orden, styret med sikker hånd at dirigent Peder Korshøj


Læs mere
Generalforsamling 2011
Lørdag den 19. februar kl. 16.00 afholdes den årlige generalforsamling på Historiske Rindsholm Kro ved Viborg.


Læs mere
Nytårsgudstjeneste
Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland har indbudt deres samarbejdspartere, herunder Viborg og Omegn, til Nytårsgudstjeneste i Viborg Domkirke den 10. januar 2011 kl. 19.30.
Læs mere
Juleskydning
Efterårets skydninger blev afsluttet med en juleskydning på 15 meter banen i Bjerringbro Hallen.


Læs mere

Juleafslutning
Den årlige juleafslutning blev holdt i "Oasen" på den gamle kaserne i Viborg den 9. december. Efter spisning blev der overrakt fredsprismedalje, skydepræmier og selvfølgelig spillet banko.

Læs mere

Veteranhjem åbnet i Aalborg
Det tredje veteranhjem for danske veteraner blev åbnet i Aalborg den 29. november af beskæftigelsesminister Inger Støjberg.
Viborg og Omegn var med til åbningen.

Læs mere

Besøg Viborg Bryghus
Har du lyst til at se og høre mere om Viborg Bryghus, vil der blive mulighed for et besøg den 15. marts kl. 19.00 2011.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Læs mere

FN-dagen 24. oktober 2010
Igen i år blev FN-dagen markeret på Rindsholm Kro, hvor der efter en kort ceremoni i Soldaternes Mindelund, var spisning på kroen, overrækkelse af 13 Fredsprismedaljer og foredrag af Steen "Fynbo" Hansen.
Læs mere

Program for 1. halvår 2011
Læs mere om planlagte arrangementer for 1. halvår 2011.
Året starter med julegudstjeneste i Viborg Domkirke den 6. januar 2011.
Lørdag den 19. februar afholdes generalforsamling på Rindsholm Kro.
Læs mere

Juleafslutning
Den 9. december kl. 19.00 afholdes juleafslutning med det traditionsrige bankospil.
Mød op i "Oasen" på Viborg Kaserne til en hyggelig aften.

Læs mere

E-mail adresser
For næsten et år siden satte bestyrelsen en stor telefonkampagne i gang for at få e-mail adresser på alle medlemmer.

Læs mere

Bowling i Viborg
Den 18. november kl. 19.00 er der bowling i Bowl´n´Fun i Viborg.
Efter bowling er der hverdagsbuffet og hyggelig samvær.


Læs mere

24. oktober 2010
FN-dagen afholdes på historiske Rindsholm Kro, hvor der efter arrangementet i mindelunden er overrækkelse af fredsprismedaljer.
Efter spisningen er der foredrag om UNIFIL hold 2.

Læs mere

Vinterskydning
Traditionen tro er der igen i år vinterskydning i Bjerringbro Hallens skydekælder. Skydningerne starter onsdag den 15. september og derefter hver onsdag kl. 19.00.

Læs mere

Århus gav "Byens gave" til Ingerlise Klaris
Flagdagen i Århus blev markeret på rådhuset, hvor borgmester Nicolai Wammen overrakte "Byens gave" til Ingerlise Klaris.


Læs mere

Flagdag markeret i Viborg
Mange havde valgt at møde frem for at være med til at markere Danmarks nationale flagdag i Viborg, hvor Anders Fogh Rasmussen afslørede mindestenen ved domkirken.

Læs mere

Foredrag med Ingerlise Klaris
Ingerlise er en meget eftertragtet foredragsholder, og fik endelig tid til at holde foredrag om hendes udsendelse med felthospitalet til Afghanistan for Viborg og Omegn.
Læs mere

Foredrag med Søren Gade "Mit liv som minister"
Lokalafdeling Thy, Mors & Salling har inviteret Viborg og Omegn til foredrag med Søren Gade. Foredraget afholdes i ”Det ottekantede Forsamlingshus” i
Øster Jølby den 6. september.
Læs mere på Thy Mors Sallings hjemmeside

4-kant skydning i Dalgas-Centeret
De Blå Baretter Viborg og Omegn deltog traditionen tro i 4-kant skydningen
på 200 meter i Dalgas-Centeret mellem Viborg og Skive.
Traditionen tro blev det også til en tredje plads denne gang.
Læs mere

FN-dag 2010
FN-dagen afholder vi sammen med nabo lokalforeningerne. Arrangementet starter i Soldaternes Mindelund ved Rindsholm Kro kl. 11.00 med blomster nedlæggelse.
Læs mere

Danmarks Nationale Flagdag markeres i Viborg
5. september hædres de mange danske kvinder og mænd, som siden 1948 af Danmark har været udsendt på en international mission og vi vil mindes dem, der med deres liv betalte den højeste pris.

Læs mere

Hærvejsmarch 2010
Igen i år var Viborg og Omegn med på rasteplads under Hærvejsmarchen.
Denne gang på den sidste før målet på den gamle kaserne.

Læs mere

Planlagte arrangementer 2. halvår 2010
Læs mere de planlagte arrangementer resten af året:
Kammeratskabsaften, Soldaternes Flagdag, Jubilarstævne, bowling, FN-dagen
og juleafslutning.
Læs mere

Mindelunden ved Historiske Rindsholm Kro den 4. juli 2010
Denne dag var vi inviteret til, med vores 3 faner at deltage i 161 års dagen for kampen ved Rindsholm Kro.


Læs mere

Valdemarsdagen fejret i Viborg
De Blå Baretter Viborg og Omegn var igen i år med til at festligholde Valdemarsdagen i Viborg.


Læs mere

Dronningen til festgudstjeneste i Viborg
Søndag den 13 juni deltog Ejgild T. Andersen og Eigil D. Andersen i en faneparade i forbindelse med Hendes M. Dronning Margretes besøg i Viborg.

Læs mere

Peace Keeper Day
Lørdag den 29. maj var en travl dag for lokalforening Viborg & Omegn. Vi havde hele 3 arrangementer at deltage i og de foregik på næsten samme tid, dog i vidt forskellige dele af landet. Så vi delte os op i 2 hold med faner.
Læs mere

Tur til Aalborg og Frederikshavn
Den 2. maj var 20 personer fra Viborg og Omegn på tur til Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum og Bangsbro Fort ved Frederikshavn.


Læs mere

Deltagelse i Dronningens 70 års fødselsdag
Den 16. april deltog 2 fra foreningen i faneborgen i anledning af Hendes Majestæts Dronningens 70 års fødselsdag

Læs mere

Kommende forårs og sommerarrangementer
Læs mere om Peace Keepers Day, Valdemarsdag, Sommerstævne i Varde og Hærvejsmarchen den 26. - 27. juni.

Læs mere

Planlagte efterårsarrangementer
Læs om mere om efterårets Arrangementer. Kammeratskabsaften i "Paradiset, Soldaternes flagdag, Jubilarstævne, bowling, og FN-dagen den 24. oktober.
Læs mere

Firkantskydning
Den 24. marts deltog 7 fra foreningen i den årligt tilbagevendende Firkantskydning på 15 meter bane.

Læs mere

Kommende arrangementer i forår og sommer
Læs mere om: Bowling, Pizzatræf i Holstebro, Peacekeeperday, Valdemarsdag, Sommerstævne i Varde og Hærvejsmarch.

Læs mere

Den 12. maj: Teatertur til Entré scenen, Århus
Hvor forestillingen ”Let Opklaring” fremføres af teatergruppen Von Baden.

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamlingen: Vi havde den 13. marts den årlige generalforsamling på Historiske Rindsholm Kro

Læs mere

Bustur til Bangsbro bunkeranlæg ved Frederikshavn
Den 2. maj: Bustur til Bangsbro bunkeranlæg ved Frederikshavn.


Læs mere

Jubilæums festen den 21. november

Festen blev afholdt på Rindsholm Kro med deltagelse af ca. 30 medlemmer med påhæng.
 

Læs mere

Juleafslutning den. 15. december
Denne aften som jo er vores egentlige jubilæums dato, blev holdet i Oasen med 40 deltagere.

Læs mere

Kommende arrangementer
De næste arrangementer er bowling i Tinghallen og besøg ved Søværnets Helikoptertjeneste i Karup

Læs mere

Generalforsamling 2010
Årets generalforsamling afholdes Lørdag den 13. marts 2010 kl. 16.00 på Rindsholm Kro ved Viborg.

s mere

Vinter og forårs program 2010:
Læs om Viborg og Omegns vinter og forårsprogram for 2010, hvor der bl.a. er arrangeret bustur til bunkeranlægget Bangsbro ved Frederikshavn.

Læs mere

Blomster ved mindestenen
Lokalafdelingen tager hver gang en dansk soldat bliver dræb, ud til vores mindestenen ved Rindsholm Kro og lægger en blomst ved stenen.

Læs mere

Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@danmarksveteraner.dk