Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside

Kontaktpersoner

Fotoserier

Artikelarkiv

Tilbud

Historie

Link

Indmeldelse

Vedtægter m.m.

Lokaler

Mindesten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indmeldelse

Hvem kan blive medlem?
Adgang til at blive medlem af foreningen har enhver der har gjort, eller gør tjeneste i fredsstøttende og humanitære missioner, og har modtaget en medalje herfor (f.eks. FN-medalje, NATO-medalje, Forsvarets medalje mv.)

Det er også muligt at blive "støtte medlemskab" hos Danmarks Veteraner. Eneste forskel fra ordinær medlemskab er, at man med et "støtte medlemskab" ikke har stemmeret på de lokale generalforsamlinger. Ellers er alle de andre fordele ved at være medlem hos Danmarks Veteraner de samme. Kontingentsatserne er også de samme.

Årskontingentet udgør pt. kr. 380,00 og følger kalenderåret.
Det første kalenderår som nyt medlem er i øjeblikket gratis.

Når man har betalt sit første girokort, som tilgår nye medlemmer direkte fra kartoteksføreren sammen med velkomstbrevet, vil vi meget gerne, at man tilmelder fremtidige kontingentbetalinger til PBS. Dette sparer os for en masse manuel og frivillig foreningsarbejdskraft.

Indmeldelsesformular

 

Retur til startside

Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@danmarksveteraner.dk