Danmarks  Veteraner - Viborg & Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside

Kontaktpersoner

Fotoserier

Artikelarkiv

Tilbud

Historie

Link

Indmeldelse

Vedtægter m.m.

Lokaler

Mindesten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invitation til Valdemarsdag

Valdemarsdag, fredag den 15. juni 2018 afholder Danmarks-Samfundet i Viborg, traditionen tro faneoptog og Valdemarsgudstjeneste i Viborg Domkirke.

I den anledning indbydes alle, der ved tidligere lejlighed har fået tildelt en fane eller et flag, til at møde op og deltage i højtideligheden.

Er der børn og unge i jeres forening eller organisation, er de meget velkom-men til at deltage.

Program for aftenen

Fredag den 15. juni 2018, kl. 18:45–21:30.

Mødested: Paradepladsen, Viborg gamle kaserne

Ved ankomst til Paradepladsen meld Jer venligst til en fra lokalkomiteen. (De har alle navneskilte på).

Program:

19:00 –19:10

Velkomst. Faneoptoget formeres og fanerne rulles ud.

19:10 –19:20
 

Faneoptog -Hjemmeværnsorkesteret fra Mors fører faneoptoget gennem Viborg by til Domkirkepladsen.

19:30 –20:15
 

Valdemarsgudstjeneste i Domkirken ved domprovst Thomas Frank.
Tildeling af nye faner og underholdningHjemmeværns-orkestret.

20:15 –20:20
 

Antrædningpå Domkirkepladsen klar til fælles faneoptog til Ungdomshuset.

20:40–21:30
 

Afslutning i Ungdomshuset, Gravene 28.
Med kaffe/kage. Pris: 15 kr.


Læs folderen fra Danmarks-Samfundet

Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@danmarksveteraner.dk