Danmarks  Veteraner - Viborg & Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside

Kontaktpersoner

Fotoserier

Artikelarkiv

Tilbud

Historie

Link

Indmeldelse

Vedtægter m.m.

Lokaler

Mindesten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markering af NATO-dag

NATO-dagen den 4. april blev afholdt i Danske Soldaters Mindelund ved Rindsholm kro. Der var mødt 21 Veteraner og enkelte pårørende op for at markere dagen. Der var faner fra Viborg og Omegn, Kronjylland og Thy, Mors & Salling.

Efter en kort velkomst blev der lagt blomster fra Landsforeningen af Pens. Oberstløjtnant Steen Møller Petersen samt Knud Spangsø fra Kronjylland. Vi sluttede ved mindestenene med at synge sidste vers af "Altid frejdig”.

Herefter gik vi ind på kroen til franskbrødsmadder og socialt samvær, her gik snakken livligt.

Inde på kroen fik Steen Møller Petersen ordet og fortalte lidt om baggrunden for at Danmark blev medlem af NATO i 1949 og om vigtighed af fortsat at være medlem, samt om sit arbejde i NATO gemmen årene. Han kom også ind på at det leder tankerne tilbage på det mere alvorlige, når man på sådan en dag står ved en mindesten.

 

Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@danmarksveteraner.dk