Danmarks  Veteraner - Viborg & Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside

Kontaktpersoner

Fotoserier

Artikelarkiv

Tilbud

Historie

Link

Indmeldelse

Vedtægter m.m.

Lokaler

Mindesten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalforsamling 2018

Mandag den 19. februar kl.18.00 afholdes den årlige generalforsamling på Historiske Rindsholm Kro ved Viborg med dagsorden i henhold til lokalforeningens love og vedtægter.

Vi starter med spisning som er: Wienerschnitzel og æblekage. Der er egenbetaling og prisen er 167,00 kr. Pr. pers. Drikkevare er ligeledes for egen regning. Vi er så heldige at kroen sponsorere kaffen.

Dagsorden:

-

Velkomst.

-

Tegnoverrækkelser.

1.

 Valg af dirigent og stemmetæller.

1.a

Godkendelse af fuldmagter.

2.

Formandens beretning.

3.

Kassererens beretning regnskabsår = kalenderår).

4.

 Indkomne forslag (skal være formanden eller bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet).

5.

Valg, jfr. §5.

På valg som Formand: Ingerlise Klaris

På valg til bestyrelsen: Erik Klausen

Anders Møller Nielsen

Valg af suppleanter : Jan Egon Kristensen

Niels Anton Nielsen

Valg af revisorer : Jens Ole Berthelsen
Ove Kokholm

Valg af fanebærer : Ejgild Tapdrup Andersen, Eigil Dalgaard Andersen, Jens Ole Berthelsen, Erik Klausen, Leif Jakobsen, Jan Egon Kristensen, Niels Jørgen Berthelsen og Jens Hougaard

6.

Valg af repræsentanter til landsforeningens repræsentantskabsmøde den 20. - 21. april 2018 på Flyvestation Karup

7.

Eventuelt.


Generalforsamlingen er med ledsagere.

Tilmelding til Erik Klausen 8662 5828 eller E-mail: erk@webspeed.dk eller
Ingerlise Klaris 2149 0055 eller E-mail: klaris@webspeed.dk senest den 10. februar
 

Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@danmarksveteraner.dk