Danmarks  Veteraner - Viborg & Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside

Kontaktpersoner

Fotoserier

Artikelarkiv

Tilbud

Historie

Link

Indmeldelse

Vedtægter m.m.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalforsamling 2006

Årets generalforsamling

John E. Jensen og Poul Erik Schroll Orla Juul Olesen modtager 10 års tegn.

Lørdag d. 11/3-2006, kl. 1600, var 29 personer var mødt op på Rindsholm kro til den 36. generalforsamling, der blev indledt med formandens overrækkelse af fortjensttegn til vores 25, 20 og 10-års jubilarer – i alt 7 personer.

25-års tegn til: John E. Jensen, Cypern 33, 36, 37 og 38. 20-års-tegn til: Kaj Erik Nielsen, Cypern 41 og til Karl Thomsen, Cypern 43, 44, 49, 55, 56 og Irak 03. 10-års tegn til: Hans Peter Jensen, Gaza 07, Michael Jensen, Jug. K04-06 og IFOR 02, Bjarne W. Koczubal, Cypern 23-32 og Orla Juul Olesen, Gaza 09. Første og sidstnævnte var tilstede ved generalforsamlingen, øvrige vil få deres tegn overrakt på FN-dagen d. 24/10-2006.

Formanden gav igen i år en fyldestgørende beretning over afdelingens mange aktiviteter, der alle havde haft god tilslutning, hvilket var meget positivt.

Beretning og regnskab vedtaget og godkendt med applaus

Mindre pen- og blækrettelse til lovene blev vedtaget og godkendt.

Der var genvalg til alle i bestyrelsen med applaus.

Skydeudvalgsformand Jens Hougaard stoppede efter eget ønske, og han blev afløst af bestyrelsesmedlem Eigil Dalgaard Andersen, Bjerringbro. Formanden takkede Jens for hans store loyalitet og hjælpsomhed gennem mange, mange år.

Generalforsamlingen sluttede med fællesspisning, hvor krovært Frode Hansen, fik overrakt vores forenings-skjold, som en beskeden tak for hans og hans hustru Hanne Hansen store hjælpsom- og gæstfrihed, som vi til dato har oplevet og modtaget på kroen. Der er for os en uvurderlig hjælp, som vi takker værtsparret meget for.

Skjoldet vil få en synlig og værdig plads på den historiske kro.

Fra generalforsamlingen Frode Hansen takker for skjoldet.

 

 

Retur til startside

Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@danmarksveteraner.dk