Danmarks  Veteraner - Viborg & Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside

Kontaktpersoner

Fotoserier

Artikelarkiv

Tilbud

Historie

Link

Indmeldelse

Vedtægter m.m.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalforsamling 2007

Lørdag d. 10. marts kl. 1600, mødte 29 personer frem til årets generalforsamling, der igen blev afholdt på Rindsholm kro, Rindsholm.

Formanden bød alle hjertelig velkommen, hvorefter han gik over til overrækkelse af fortjensttegn m. diplom til afdelingens 25, 20 og 10 års jubilarer – i alt 11 personer – hvoraf der var fremmødt 4  og 3 havde meldt afbud af forskellige årsager

Årets jubilarer er:

25 år
John L. Andersen, Cypern 34.
20 års jubilar er:
Ejgild Birkelund Nielsen, Cypern 5 og 6, og
Emil Bernhard, Gaza 1.
10 års jubilarer er:
Jens Erik Vandborg Jensen, Cypern 45 og 46,
Anders Dahl. Gaza 3,
Henry Berg Petersen, Gaza 3,
Jens Morten Jørgensen, Cypern 43 og Jug. k07,
Jørn Jensen, Cypern 26,
Leif Jakobsen, Kroatien 8, er Svend Erik Jensen, Cypern 2
Verner Høholt Jensen, Gaza 3-5. 

De fraværende jubilarer kan påregne at få deres tegn og diplom overrakt ved mindestensafsløringen d. 24/10 på Rindsholm kro!

 

Set fra venstre: Emil Bernhard, Gaza 1, Ejgild Birkelund Nielsen, Cypern 5-6, Svend Erik Jensen, Cypern 2, Leif Jakobsen, Kroatien 8, samt formand Poul Erik Schroll. 

Vores innovative og mangeårige formand gav igen i år en interessant og fyldestgørende beretning over afdelingens mange forskellig artede aktiviteter, der alle havde haft et tilfredsstillende fremmøde.

Beretning og regnskab vedtaget og godkendt med applaus.

Indkomne forslag – ingen.

Der var genvalg til bestyrelsen, med nyvalg som 2. suppleant, til Jens Hougaard, afløser Hans Knudsen på posten.

Bestyrelsen fortsætter uændret.

Formanden ønskede alle tillykke med valgene og takke Hans Knudsen for hans virke i afdelingen.

Formanden omtalte slutteligt det kommende jubilarstævne på Antvorskov kaserne, årets sommer-stævne i Holstebro. Vi forventer, at afdelingen i år deltager i Holstebro med det største hold, så vi kan vinde og hjemtage pokalen.

I bedes iagttage tilmeldingsfristen til sommerstævnet er – senest d. 15. april!

Han omtalte endvidere afdelingens planlagte afsløring af en mindesten i mindelunden ved Rindsholm kro til minde over de faldne i tjenesten ved FN – NATO – OSCE og EU m. fl..

Mindestenen vil blive afsløret d. 24. oktober, kl. 1000 -1300 af forsvarsminister Søren Gade i overværelse af en lang række indbudte gæster, samt DBB.s lokalafdelinger og soldaterforeninger i nærområdet. Alle afdelingens medlemmer er velkomne denne dag, der vil blive en oplevelsesrig og  historisk begivenhed. Mere derom senere…

Generalforsamlingen sluttede med fællesspisning, hvor der blev budt på en spændende og velsmagende buffet fra kroen.

 

 


 

Retur til startside

Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@danmarksveteraner.dk