Danmarks  Veteraner - Viborg & Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside

Kontaktpersoner

Fotoserier

Artikelarkiv

Tilbud

Historie

Link

Indmeldelse

Vedtægter m.m.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalforsamling 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Årets generalforsamling blev afholdt lørdag d. 12. marts 2005, kl. 1600-2200 på
Rindsholm Kro, hvor der før generalforsamlingen blev overrakt 10, 20 og 25 års tegn til elleve (11) af vores trofaste medlemmer.
Agnes M. Nielsen, Finn Isager og Poul Erik Schroll.

Formandens og kassererens beretninger blev godkendt med applaus.

Bestyrelsen fik følgende sammensætning:

Formand…..............…..:  Poul Erik Ebbesen Schroll

Kasserer/næstformand.: Niels Anton Nielsen

Sekretær.......................:  Jens A. Jensen

Bestyrelsesmedlem……: Ejgil Dalgaard Andersen

Bestyrelsesmedlem……: Ingerlise Klaris (nyvalgt)

Best. suppleant………..:  Erik Klausen

Best. suppleant………..:  Hans Knudsen (nyvalgt)

Revisor…………………:  Jens Ole Bertelsen

Revisor…………………:  Finn Andersen (FBA)

Skydeudvalgsformand..:  Jens Hougaard  

Vores årstegn- og medaljemodtagere er: 

25-år:

Hr. Niels Pedersen,  – Cypern 08,

Hr. Henry Keller,  – Cypern 07.

20-år:

Hr. Peder Højgård Pedersen,  – Cypern 42

Hr. Finn Isager, – Cypern 35, 36, 37 og 38. 

10-år:

Hr. Jens Chr. Lund, – Cypern 28, Jug. B05

Hr. Per Erik Christiansen,  – Kuwait

Hr. Gert Hjorth Pedersen,  – Jug. B08

Fr. Agnes M. Nielsen,  – Jug. K03

Hr. Jens Fjordbak Søndergaard,  – Jug. K03

Hr. Niels Erik Hvid,  – Gaza 06, 07 og 08

Hr. Bent Andersen, – Gaza 09.

 

 

 

 


 

Retur til startside

Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@danmarksveteraner.dk