Danmarks  Veteraner - Viborg & Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside

Kontaktpersoner

Fotoserier

Artikelarkiv

Tilbud

Historie

Link

Indmeldelse

Vedtægter m.m.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FNdagen markeret i Horsens

FN-dagen (aftenen) blev i år afholdt sammen med Østjyderne, der havde indbudt Midtjylland og os til en interessant og spændende aften med foredrag ved politikommissær Mogens Bjerregård, Københavns Politi, der på en inspirende og blændende måde førte os ind i nogle af de problemer, som dansk politi til dags dato har oplevet under deres tilstedeværelse i Basra området i Irak. Mogens var næstkommanderende under chefpolitiinspektør Kaj Vittrup, og han havde påtaget sig aftenens opgave, da Kaj med beklagelse havde måttet melde afbud på grund af hans udnævnelse til en chefstilling ved FN i Kosovo.

Aftenen startede med velkomst ved formand Thorkild Kay, dernæst  spisning, foredrag, Fredspris-medaljeoverrækkelser, DSL.s fortjensttegn til tidligere formand Vagner Sørensen  og årstegns-overrækkelser, afsluttende med kaffe og kammeratlig samvær.

Et stort tak til Østjyderne for et godt og velgennemført arrangement, som vi gerne deltager i til næste år.

Fotos: Poul Erik Schroll

 
 
   
 


 

 

 

Retur til startside

Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@danmarksveteraner.dk