Danmarks  Veteraner - Viborg & Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside

Kontaktpersoner

Fotoserier

Artikelarkiv

Tilbud

Historie

Link

Indmeldelse

Vedtægter m.m.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mindelund indviet med mindestensafsløring

Den 24. oktober og på 62 års dagen for FN.s stiftelse havde lokalafdelingen indbudt til en storstillet parade i Soldaternes mindelund ved Rindsholm, Rindsholm, Viborg, for at indvie og afsløre De Blå Baretters Peacekeeper mindesten til minde om faldne og sårede i fredens tjeneste ved FN, NATO, EU og OSCE under mottoet: Vi har alle gjort en forskel.
Paraden og de mange gæster blev budt velkommen af afdelingsformand Poul Erik Schroll, der straks gav ordet videre til De Blå Baretters landsformand Bjarne Hesselberg, som bad paraden iagttage et minuts stilhed for afdøde major Anders Storrud, der blev bisat samme dag.
Landsformanden sagde bl.a. i sin tale, at det er vigtigt, at vi på steder som dette kan mindes faldne og sårede. Mindelunden vil i fremtiden få en central rolle for både tidligere og nuværende soldater, samt det omgivende samfund. Han udtalte slutteligt, at danske soldater er meget respekterede overalt i verden.
Afsløringen af mindestenen skete ved regimentschef oberst Kurt Mosgaard, Jydske Dragon-regiment, der i sin tale bl.a. sagde: Vi kan i dag glæde os over, at FN blev stiftet for 62 år siden med Danmark som medunderskriver af pagten, og at vi siden har undgået en 3. verdenskrig.

Vi kan også glæde os over, at vi har været forskånet for krig på dansk grund siden. Jeg er personligt overbevist om, at det blandt skyldtes vort engagement rundt i verden.

Obersten afslørede herefter mindestenen, der har følgende inskription:

PEACEKEEPER

Til minde om de faldne og sårede

i fredens tjeneste ved FN, NATO, OSCE og EU.

Vi har alle gjort en forskel.

Herefter fulgte kransenedlæggelse med kranse fra Regeringen, Forsvaret, Jydske Dragonregiment , landsforeningen De Blå Baretter og The Nordic Blue Berets, hvorunder Prinsens Musikkorps spillede et musikstykke afsluttende med Last Post.

Herefter var der medaljoverrækkelser ved oberst Kurt Mosgaard, landsformand Bjarne Hesselberg og DSL.s præsidiemedlem Preben Sloth Nielsen.

Førstnævnte overrakte DBB.s Nobels Fredspris 1988 til: Kaj Lund-Jensen, Dancon 6, Knud Nielsen, Dancon 29 og 30, Brian Hyldahl, Dancon 34, Leif Knudsen, Congo 1963 og Henning Nielsen, feltpræst.

Landsformand Bjarne Hesselberg overrakte The Nordic Blue Berets fortjensttegn i bronze til: Hans Kuno Alsbo, Congo 1962 og 1963, og Jens Hougaard, Cypern 05.

Sidstnævnte overrakte DSL.s fortjensttegn i bronze til sygeplejerske Ingerlise Klaris, KFOR 3-5.

Paraden sluttede med, at formanden takkede alle for det store fremmøde, herunder cheferne og personel fra Forsvaret, Jydske Dragonregiments Niels Kjeldsen Eskadron, Soldaterforeningernes Kontaktudvalg og egne lokalafdelinger med deres flotte faner, FN-veteranerne, m.fl..

 

De Jydske Landssoldater afsluttede paraden med en flot demonstration, hvorefter alle indbudte gæster samles til en flot reception på kroen ved værtsparret Hanne og Frode Hansen.

Hermed har lokalafdelingen skrevet både historie og samtidshistorie til minde om de danske soldaters indsats udenfor landets egne grænser. 

Mindestenen er sponsoreret med støtte fra bl.a. Tuborgfondet, Eberstiens forening, Viborg Sten- og Billedhuggeri, Kontaktudvalget for Viborg og Omegn, flere lokalafdelinger under De Blå Baretter samt enkeltmedlemmer, som vi alle takker for den udviste støtte! 

På kroens og bestyrelsens vegne: Poul Erik Schroll.

Retur til startside

Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@danmarksveteraner.dk