Danmarks  Veteraner - Viborg & Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside

Kontaktpersoner

Fotoserier

Artikelarkiv

Tilbud

Historie

Link

Indmeldelse

Vedtægter m.m.

Lokaler

Mindesten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mindehøjtidelighed i Danske Soldaters Mindelund

Viborg & Omegn deltog den 4. juli i et arrangement i Danske Soldaters Mindelund ved Rindsholm Kro. Hvert år på denne dato afholdes en mindehøjtidelighed i anledning af, at en flok Dragoner og infanterister afværgede et Preussisk angreb på Viborg i 1849.

Mindehøjtideligheden startede kl. 12.00 med at fanerne blev ført på plads af Major Jens Morten Jørgensen, vi deltog med 3 faner, derefter bød Jens Søndergaard som er formand for Mindelundens Støtteforeningen velkommen og gav ordet til Chefen for Jydske Dragonregiment som holdt tale og lagde en krans ved 4 juli mindestenen.

Derefter blev der lagt kranse ved Flyvevåbnets Mindesmærke, ved IGR Mindesmærket, ved Politiets Mindesten, ved Beredskabsstyrelsens Mindesten, og til sidst blev der lagt kranse ved Danmarks Veteraners Mindesten af Landsformand Niels Hartvig Andersen og næstformand Carsten Rasmussen og lokalformand Erik Klausen.

Efter at alle kranse var lagt holdt Chefen for Veterancentret OB Kim Simonsen taler, han rettede en tak til Dem som har været udsendt og der var stor respekt for det arbejde de havde udført.

Så var der uddeling af Poul Poulsens Mindelegat, som gik til Sibylla fra Randers der laver sejlture for veteraner og deres familier, beløbet var på kr. 1.500.

Formanden for Danmarks Veteraner, Niels Hartvig Andersen fik ordet hvor han rettede en tak til Hanne og Frode for det arbejde de har lagt i Mindelunden, og overrakte mønt nr. 3 til Hanne og mønt nr. 4 til Frode.

Som sædvanligt sang vi sidste vers af Altid frejdig, og De Jydske Landsoldater og Skive Kanon Laug afgav salut.

Frode slog 3 slag på klokken og vi rykkede ind på Kroen til en lækker frokost, og snakken gik lystigt de næste par timer.

Pbv. Erik Klausen.

 
Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@danmarksveteraner.dk