Danmarks  Veteraner - Viborg & Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside

Kontaktpersoner

Fotoserier

Artikelarkiv

Tilbud

Historie

Link

Indmeldelse

Vedtægter m.m.

Lokaler

Mindesten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markering af NATO-dag

Danmarks Veteraner Viborg og Omegn, afholdt den 4. april 2023 et arrangement i Mindelunden ved Rindsholm Kro i anledning af NATO-dagen.

Formanden bød velkommen og efter velkomsten blev der lagt en krans ved Mindestenen, og Arne spillede Kongernes Konge hvorefter Skive Kanon lav affyrede en salut på 3 skud.

Aftenens taler var major Jens Morten Jørgensen, som holdt en glimrende tale om NATO og dets betydning, og at Ruslands invasion af Ukraine, havde ført til at NATO havde fået et nyt medlem nemlig Finland. Så kan man håbe på at Sverige også snart kommer med.

Efter talen blev sidste vers af Altid frejdig afsunget til Arnes fine trompetspil, hvorefter Frode slog 3 slag på klokken, og vi rykkede ind på kroen til Skinkeschnitzel med tilbehør og kaffe, hvorefter snakken gik lystig de næste par timer, der var 39 personer som deltog i arrangementet.

Pbv.

Erik Klausen.

Billedserie fra NATO-dagen

 

 
Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@danmarksveteraner.dk