Danmarks  Veteraner - Viborg & Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside

Kontaktpersoner

Fotoserier

Artikelarkiv

Tilbud

Historie

Link

Indmeldelse

Vedtægter m.m.

Lokaler

Mindesten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalforsamling 2023

Danmarks Veteraner Viborg og Omegn afholdt Generalforsamling den 25. februar i Hjemmeværnets lokaler på Livøvej.

Formanden bød velkommen, hvorefter der blev uddelt jubilæumstegn, et 10 års tegn til Ole Fisker Andersen, et 25 års tegn til Ove Kokholm og et 50 års tegn til Ole Pedersen, derudover er der 7 tegn modtagere som desværre ikke kunne komme.

Efter uddelingen af jubilæums tegn, blev Peder Korshøj valgt som dirigent. Derefter aflagde formanden sin beretning, som blev enstemmigt vedtaget, kassereren aflagde herefter regnskabet som også blev enstemmigt vedtaget.

Med hensyn til valg blev Niels Stevn og Leif Jakobsen genvalgt, så der er ingen ændringer i bestyrelsen, så dirigenten kunne sige tak for god ro og orden.

Efter afslutningen af generalforsamlingen var der smørrebrød, øl, vand og kaffe, og snakken gik lystigt de næste par timer. Der var mødt 23 personer til mødet.

Pbv.

Erik Klausen.

 

 
Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@danmarksveteraner.dk