Danmarks  Veteraner - Viborg & Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside

Kontaktpersoner

Fotoserier

Artikelarkiv

Tilbud

Historie

Link

Indmeldelse

Vedtægter m.m.

Lokaler

Mindesten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markering af FN-dagen

Danmarks Veteraner Viborg & Omegn, afholdte et arrangement på FN-dagen den 24. oktober i Mindelunden ved Rindsholm Kro.

Vi startede kl.18.00 med velkomst ved Formanden, derefter blev der lagt kranse og blomster ved Mindestenen, der var en krans fra Oberst Christian Arildsen på vegne af Danske Soldaterforeningers Landsråd, en krans fra Lokalforeningen og en stor buket blomster fra Lokalforening Midtjylland. I forbindelse med kranselægningen spillede vores gode ven Arne fra Prinsens Livregiments Musikkorps Kongernes Konge.

Efter kranselægningen blev der uddelt medaljer, der var 2 medalje modtagere Knud Lauersen som gjorde tjeneste i Congo for 60 år siden, og Oberst Steen Møller Pedersen som fik 25 års mindemedaljen fra Balkan, begge medaljer blev overrakt af Oberst Christian Arildsen.

Aftenens taler var Oberst Christian Arildsen, som holdt en glimrende tale om FN og dets arbejde, det er i år 77 år siden FN blev grundlagt, og der er i dag 193 medlemmer som har accepteret betingelserne i FN pagten. FN har fire formål: vedligeholde international fred og sikkerhed; udvikle venskabelige forhold mellem nationer; samarbejde om at løse internationale problemer; fremme respekten for menneskerettigheder; at være centrum for samordning af nationers handlemåder, men som der blev sagt så længe veto retten eksistere i Sikkerhedsrådet er det ikke nemt at få noget vedtaget, jeg har ikke været udsendt i FN missioner med den blå baret men i missioner for Nato, og jeg var med ved oprettelsen af SHIRBRIG, en brigade med en international stab, der med kort varsel kunne udsendes til verdens brændpunkter. SHIRBRIG blev udsendt 2 gange ( Eritrea/ Etiopien og Liberia ).

Og er FN så helt spildt arbejde, det er det ikke, der har i nyere tid været succesfulde FN operationer, hvor søværnet i en værnsfælles operation hentede kemiske kampstoffer ud af Syrien og Libyen.

Antallet af blå baretter bevidner at rigtig mange danske soldater har været udsendt i FN missioner, tusind tak for jeres indsats, I har gjort et godt stykke arbejde som der er respekt om.

Vi sluttede som sædvanlig med sidste vers af Altid frejdig til Arnes flotte trompet spil og med Frode som forsanger, derefter slog Frode 3 slag på klokken, og vi rykkede
ind på kroen til spisning og kammeratlig samvær, hvor snakken gik lystigt de næste par timer mellem de 54 fremmødte veteraner og pårørende.

Pbv.
Erik Klausen.

Fotoserie fra FN-dagen

 

 
Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@danmarksveteraner.dk