Danmarks  Veteraner - Viborg & Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside

Kontaktpersoner

Fotoserier

Artikelarkiv

Tilbud

Historie

Link

Indmeldelse

Vedtægter m.m.

Lokaler

Mindesten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udflugt til Energimuseet

Lørdag den 7. august havde Danmarks Veteraner Viborg og Omegn inviteret til et arrangement på Energimuseet i Tange.  Der var mødt 16 personer frem i strålende solskin, så vi startede med frokost i det fri.

 

Efter frokosten var der en guidet rundvisning, hvor vi fik informationer om grøn energi fra både vandkraft og vindmøller.

Tangeværket, som er mere end 100 år gammelt, leverer i dag grøn strøm til 3000 husstande. Da produktionen startede i 1921 kunne værket forsyne ¼ af husstandene i Jylland.

Efter rundvisningen kunne man gå rundt og se de mange udstillinger i forskellige huse, og se hvordan udviklingen af elektriske apparater har udviklet sig over årerne.

Der var også mulighed for at se en Tesla spole, når der blev sendt 230 volt ind i spolen blev det genereret op til en millioner volt, hvilket udløste et sandt fyrværkeri af lyn.

Dagen sluttede ved 16 tiden, for nogles vedkommende med en kop kaffe, og en snak om det mam havde oplevet.

Pbv.
Erik Klausen

 

 
Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@danmarksveteraner.dk