Danmarks  Veteraner - Viborg & Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside

Kontaktpersoner

Fotoserier

Artikelarkiv

Tilbud

Historie

Link

Indmeldelse

Vedtægter m.m.

Lokaler

Mindesten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalforsamling 2022

Danmarks Veteraner Viborg og omegn, afholdt generalforsamling lørdag den 19. februar på Rindsholm Kro.


Eigil og Leif fører fanen ind.

Der var mødt 30 personer til Generalforsamlingen, efter at formanden havde budt velkommen blev fanen ført ind.

Derefter blev der uddelt medaljer og års tegn, der var to 50 års jubilarer, men de kunne desværre ikke være til stede, der blev overrakt to 25 års medaljer, et 20 års tegn og tre 10 års tegn, derudover blev der overrakt 2 Balkan Mindemedaljer og 2 FN 75 års Mindemedaljer.


Årets modtagere af medaljer og års tegn.

Efter overrækkelsen af medaljer og års tegn, blev der serveret gule ærter med tilbehør og kaffe og småkager, hvorefter vi gik i gang med generalforsamlingen, dygtig ledet af Jens Morten Jørgensen.

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget, og det samme blev regnskabet, som blev fremlagt af kassereren.


Erik aflægger beretning.

Under punktet valg, var der genvalg til alle som var på valg, så der er ikke sket nogen ændringer i bestyrelsen, der var en god debat om forskellige emner under punktet eventuelt, efter ca. 2 ½ time kunne dirigenten siger tak for god ro og orden.

P.b.v.
Erik Klausen
Formand

 

 

 

 

 
Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@danmarksveteraner.dk