Danmarks  Veteraner - Viborg & Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside

Kontaktpersoner

Fotoserier

Artikelarkiv

Tilbud

Historie

Link

Indmeldelse

Vedtægter m.m.

Lokaler

Mindesten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NATO-dagen markeret i Rindsholm


Erik byder velkommen.

Danmarks Veteraner Viborg & Omegn afholdt et arrangement den 4. april i anledningen af 72 året for stiftelsen af NATO.

Arrangementet blev afholdt i Mindelunden ved Rindsholm Kro, der var 23 fremmødte, som havde et par hyggelige timer, selv om det var lidt køligt.


Morten Jørgensen holdt tale om NATO.

Formand, Erik Klausen, bød velkommen, hvorefter pensioneret major Jens Morten Jørgensen fik ordet, og gav en briefing om NATO, som blev stiftet den 4. april 1949.

Danmark og Norge var mellem de stiftende nationer, og i dag er der 30 medlemslande, som et kuriosum blev der fortalt at Sovjetunionen på et tidspunkt spurgte om de kunne blive optaget i NATO, men det blev der pænt takket nej til. Efter Vesttyskland indtræden i NATO blev Warszawa pagten oprettet den 14. maj 1955, men blev opløst igen den 1. juli 1991.

Derefter blev der lagt blomster ved Mindestenen, og traditionen tro sang vi sidste vers af Altid Frejdig.

Herefter var der kaffe og brød, øl og vand, og så gik snakken.

Pbv.
Erik Klausen

 
Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@danmarksveteraner.dk