Danmarks  Veteraner - Viborg & Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside

Kontaktpersoner

Fotoserier

Artikelarkiv

Tilbud

Historie

Link

Indmeldelse

Vedtægter m.m.

Lokaler

Mindesten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markering af Flagdag 2020

Viborg skal igen markere den nationale Flagdag den 5. september til ære for de, som har været udsendt i international tjeneste. Og til minde om de, som mistede livet under udførelse af tjenesten.

COVID-19 har lagt mange og tunge restriktioner på vort samfund, og desværre er der ikke sket den forventede lettelse. Det får også indflydelse på Viborgs markering af Flagdagen 2020.

Flagdagskomiteen har besluttet at gennemføre et tilpasset program for dog alligevel at højtideligholde dagen.

Programmet den 5. september 2020 er som følger:

Kl. 13.45 Fremmødte faner tager opstilling på Kongehyldningsplænen ved Viborg
               Domkirke. Jesper Milling anviser plads.
Kl. 14.00 Ole L. Kandborg fra Flagdagskomiteen byder velkommen.
Kl. 14.10 Medlem af Viborg Byråd Anders Bertel holder årets tale.
Kl. 14.25 Kranselægning ved mindestenen.
Kl. 14.30 Musikere fra Prinsens Musikkorps spille ”Guds fred med vore døde”.
Kl. 14.35 ”Soldatens Bøn” fremsiges.
Kl. 14.40 Ole L. Kandborg fra Flagdagskomiteen afslutter arrangementet.
Kl. 14.45 Fanerne er aftrådt.

Soldaterforeninger m.fl. inviteres til at deltage i ceremonien med egen fane og fanevagt. Det er i en situation som denne, vi må stå sammen og markere den nationale flagdag.

Flagdagskomiteen glæder sig derfor til at byde jeres fane velkommen den 5. september.
Fanevagter bliver budt en øl/vand og en sandwich.

Viborg Kommune sender ikke invitationer ud til veteraner, foreninger og myndighedspersoner om at deltage, og der annonceres ikke i dagspressen om offentlig adgang. I stedet vil ceremonien på Kongehyldningspladsen blive Live Streamet på de sociale medier.

På gensyn!

Med venlig hilsen

Jens Morten Jørgensen
Sekretær i Flagdagskomiteen

 

 
Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@danmarksveteraner.dk