Danmarks  Veteraner - Viborg & Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside

Kontaktpersoner

Fotoserier

Artikelarkiv

Tilbud

Historie

Link

Indmeldelse

Vedtægter m.m.

Lokaler

Mindesten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalforsamling 2020

Tirsdag den 18. februar kl.18.00 afholdes den årlige generalforsamling på Historiske Rindsholm Kro ved Viborg.

Dagsorden i henhold til lokalforeningens love og vedtægter.

Vi starter med en rullepølse- og en ostemad. Der er egenbetaling, og prisen er 70 kr. pr. person.

Drikkevarer er for egen regning.

Dagsorden:

-

Velkomst

-

Tegnoverrækkelser

1

Valg af dirigent og stemmetællerere

1a

Godkendelse af fuldmagter.

2

Formandens beretning.

3

Kassererens beretning regnskabsår (= kalenderår).

4
 

Indkomne forslag (skal være formanden eller bestyrelsen i hænde- senest 8 dage før mødet).

5

 

 

 

 

 

 

Valg, jfr. §5.

På valg som Formand: Ingerlise Klaris
På valg til bestyrelsen: Erik Klausen
Anders Møller Nielsen
Valg af suppleanter : Jan Egon Kristensen
Niels Anton Nielsen

Valg af revisorer: Jens Ole Berthelsen og Ove Kokholm

Valg af fanebærer : Ejgild Tapdrup Andersen, Eigil Dalgaard Andersen, Jens Ole Berthelsen, Erik Klausen, Leif Jakobsen, Jan Egon Kristensen, Niels Jørgen Berthelsen og Jens Hougaard

6

Valg af repræsentanter til landsforeningens repræsentantskabsmøde den 24-25 april på Helikopter Wing Karup.

7

Eventuelt.


Generalforsamlingen er med ledsagere.

Tilmelding til Erik Klausen 8662 5828 eller E-mail: erk@webspeed.dk eller Ingerlise Klaris 2149 0055 eller E-mail: klaris@webspeed.dk senest den 10. februar.
 

Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@danmarksveteraner.dk