Danmarks  Veteraner - Viborg & Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside

Kontaktpersoner

Fotoserier

Artikelarkiv

Tilbud

Historie

Link

Indmeldelse

Vedtægter m.m.

Lokaler

Mindesten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godt initiativ

Af Kurt Mosgaard

Initiativgruppen til Støtteforeningen for Danske Soldaters Mindelund ved Rindsholm Kro indkalder til stiftende generalforsamling torsdag den 2. maj 2019 kl. 1830 på Dragonkasernen i Holstebro, Auditorie Nord

Formålet med støtteforeningen er, at:

Bidrage til at markere særlige mindedage.

Skabe aktiviteter og arrangementer for foreningens medlemmer samt veteraner og deres pårørende.

Organisere frivilligt arbejde for foreningens medlemmer til gavn for Mindelunden og de dertil hørende servicefaciliteter.

Bidrage med midler til særlige formål.

Bidrage til drift og vedligeholdelse af Mindelunden, genstande og bygninger.

Det er vores håb at så mange som muligt vil støtte op om foreningens formål ved at indmelde sig

som støttemedlem og/eller deltage i aktiviteterne.

Spred venligst dette budskab og ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at

kontakte korporal Tommy Bruhn på tlf. 30 91 01 48 evt. 41 26 45 69 eller nedenstående mail.

Af hensyn til adgang til kasernen samt bestilling af kaffe bedes du tilmelde dig med fulde navn på

mail: jdr-g-vbk02@mil.dk senest fredag den 26. april 2019, eller så snart du læser dette.

Velmødt.

 
Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@danmarksveteraner.dk