Danmarks  Veteraner - Viborg & Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside

Kontaktpersoner

Fotoserier

Artikelarkiv

Tilbud

Historie

Link

Indmeldelse

Vedtægter m.m.

Lokaler

Mindesten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalforsamling 2019

Referat af Danmarks Veteraners generalforsamling mandag den 18-02-2019 på Rindsholm Kro

Generalforsamlingen startede med at fanen blev ført ind, hvorefter Ingerlise bød velkommen, derefter gik vi over til spisning af et stort stjerneskud, og bagefter var der kaffe og æblekage.


Årets modtagere af års tegn.

Næste punkt var tegnoverrækkelse af 5, 10 og 50 års tegn.

Der var fem medlemmer der modtog 10 års tegn.

Der var tre medlemmer der modtog 25 års tegn.

Der var et medlem der modtog 50 års tegn.


Årets 50- og 25 års medaljemodtagere.

1.

Valg af dirigent og stemmetæller:
Peder Korshøj blev valgt som dirigent og Jens Ole Berthelsen og Ove Kokholm som stemmetæller.

2

Formandens beretning:
Beretningen enstemmigt vedtaget

3

Kassererens beretning:
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4

Indkomne forslag:
Ingen forslag.

5

Valg. Jfr. § 5:
På valg som Kasser:
Niels Stevn. Genvalgt
På valg til bestyrelsen:
Leif Jakobsen.  Genvalgt
Valg af suppleanter:
Jan Egon Kristensen. Genvalgt
Niels Anton Nielsen. Genvalgt
Valg af revisorer:
Jens Ole Berthelsen. Genvalgt
Ove Kokholm. Genvalgt
Valg af fanebærer:
Ejgild Tapdrup Andersen, Eigil Dalgaard Andersen, Jens Ole Berthelsen, Erik Klausen, Leif Jakobsen, Jan Egon Kristensen, Niels Jørgen Berthelsen, Jens Hougaard.
 Jens Ole Berthelsen ønskede ikke genvalg, de andre blev genvalgt.

6

Valg af repræsentanter til landsforeningens repræsentantskabsmøde:
Ingerlise Klaris, Erik Klausen og Inge Nedergaard.

7

Eventuelt:
Skydekoordinator Eigil D. Andersens beretning.

Axel Schollert fra Veterancafeen Krig og Fred i Silkeborg var meget tilfreds med, at vi kom til Folkemødet i Silkeborg med vores pavillon, da den var meget synlig blandt de andre stande, og den tiltrak mange mennesker, som stillede mange spørgsmål. Han håber vi kommer igen i år.

Silkeborg Kommune har også fået en Veterankoordinator ansat, en                  socialrådgiver som hedder Naia Granberg.

Veterancafeen laver en tur til bunkermuseet i Hirtshals lørdag den 1. juni, museet giver rabat til veteraner så entreen er 50kr. hvis man ønsker at deltage kontakt Axel på tlf. 21440689

Steen Hansen fra Veteranstøtten gjorde opmærksom på en bowling event i Odense den 9. marts, det er for 2 mands hold, tilmelding til steenfynbo@gmail.com eller telefon 42 22 19 48. Derudover gjorde Steen også opmærksom på Veteranstøttens skydning i Herning med Lind Skytteforening som vært, der skydes med riffel på 15 meter og 50 meter, samt pistol på 25 meter, det løber af stablen den 5. oktober.

Peder Korshøj fortalte, at Prinsens Livregiments Musikkorps giver koncert i Rødkærsbro hallen den 11. april entre 125 kr. og ønsker man at spise koster menuen 125 kr.

Peder Korshøj rundede generalforsamlingen af som dirigent, med at sige tak for god ro og orden. 

Referent Erik Klausen  

Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@danmarksveteraner.dk