Danmarks  Veteraner - Viborg & Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside

Kontaktpersoner

Fotoserier

Artikelarkiv

Tilbud

Historie

Link

Indmeldelse

Vedtægter m.m.

Lokaler

Mindesten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danske Veteraners mindedag


Ingerlise byder velkommen.

Den 22. december blev Danmarks Veteraners Mindedag markeret i Danske Soldaters Mindelund.

Julen er den tid, hvor familier samles og savnet af familiemedlemmer der er gået bort mærkes mest. Danmarks Veteraner indførte derfor mindedagen i 2014, så veteraner, familie og venner kan minde de veteraner, der har mistet livet under missioner.

Lokalafdeling Viborg & Omegn og Nordvest deltog med faner.


Folketingsmedlem Kristian Phil Lorentzen nedlagde en buket ved mindestenen.

Ingerlise bød de fremmødte velkommen, hvorefter Folketingsmedlem Kristian Phil Lorentzen nedlagde en buket ved mindestenen, hvorefter han holdt en kort tale, hvor han omtalte Hanne og Frodes store arbejde med etableringen af Danske Soldaters Mindelund og arbejdet med at sikre mindelundes bevarelse.  

Traditionen tro, blev ceremonien i mindelunden afsluttet med sidste vers af "Altid frejdig, når du går" akkompagneret af Arne og Christian fra Prinsens Musikkorps. 

Mindedagen blev afsluttet med frokost og hyggeligt samvær på kroen.

Se billedserie.

Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@danmarksveteraner.dk