Danmarks  Veteraner - Viborg & Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside

Kontaktpersoner

Fotoserier

Artikelarkiv

Tilbud

Historie

Link

Indmeldelse

Vedtægter m.m.

Lokaler

Mindesten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyt monument i Soldaternes Mindelund


De mange faner gør klar under kommando af Peder Korshøj.

Traditionen tro, blev slaget ved Rindsholm Kro den 4. juli 1849 markeret. Den 4. juli en særlig dag for egnen omkring Viborg, for på dagen i 1849 slog danske dragoner bayerske husarer tilbage ved Rindsholm Kro. Viborg & Omegn deltog traditionen tro også i år med faner.

Det var en glad krovært, som kunne byde velkommen til omkring 250 gæster, hvor de fleste havde, eller havde haft, tilknytning til forsvaret, politiet eller beredskabet.

 

Krovært Frode Hansen byder velkommen.

På dagen mindes også den indsats, som danske soldater i århundreder har ydet hjemme og ude.

Chefen for Ingeniørregimentet, oberst Christian Arildsen, afslørede et nyt mindesmærke i Mindelunden.

Monumentet viser et plovskær fra et pansret minerydningskøretøj. Altså den alleryderste spids på det forreste køretøj i en kolonne – der hvor det bliver rigtigt farligt.


Efter afsløringen af monumentet, holdt oberst Christian Arildsen tale.

Flere afdelinger af Danmarks Veteraner deltog med faner.

Forskellige værn, politiet og soldaterforeninger nedlagde kranse ved mindemærkerne og der var musik ved Prinsens Musikkorps. Jydske Landsoldater deltog også i år og der blev skudt med forladere anno 1864 og kanoner.


Formanden for Danmarks Veteraner, Niels Hartvig Andersen, nedlage en buket ved Danmarks Veteraners mindesten.

Ceremonien i Mindelunden blev afsluttet med frokost på kroen.

Se billedserie.

 

Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@danmarksveteraner.dk